Zboże polskiego myślenia

Żniwiarz zebrał z rozległego pola uprawy polskiego ducha to, co jego zdaniem dla tego ducha najcenniejsze, co go zbudowało i nadal, mimo przeciwności i burz dziejowych, rozwija. Żniwa nie są ukończone ani ostateczne, nie były też systematycznie przeprowadzone, zapewne będą kontynuowane, ale ujawniły odrębną, polską…

  • Autor: Jacek Bartyzel
  • Ilość stron: 512
  • Wydawnictwo: Von Borowiecky
  • Numer ISBN: 9788366480278
  • Data wydania: 2021-01-01

Żniwiarz zebrał z rozległego pola uprawy polskiego ducha to, co jego zdaniem dla tego ducha najcenniejsze, co go zbudowało i nadal, mimo przeciwności i burz dziejowych, rozwija. Żniwa nie są ukończone ani ostateczne, nie były też systematycznie przeprowadzone, zapewne będą kontynuowane, ale ujawniły odrębną, polską myśl o wspólnocie politycznej, o narodzie i państwie. Jej swoistość ujawnia się już na poziomie przedwerbalnego rozumienia rzeczywistości, a następnie ujmowania rezultatu poznania i refleksji w typowych dla niej pojęciach.

Dzięki tej swoistości ujęć możemy mówić o Polakach jako narodzie, który – wbrew obiegowym dziś przekonaniom ? jest organizmem, a więc czymś daleko więcej niż tylko podatnikami, poddanymi władzy centrum fiskalnego i zmasowanymi na terytorium oddzielonym granicami od mas obcych, lecz niemal identycznych. Truizmem jest powiedzieć, że myśl istotnie polska jest przesiąknięta duchem chrystianizmu, że sytuuje się w samym centrum Christianitas – jest bowiem przez tę cywilizację zarówno stworzona, jak i ją współtworzy, i wciąż jeszcze próbuje z niej czerpać, ale i ją wzbogacać.

Przez wieki, idąc ku golgocie swego odkupienia, kolejne pokolenia upadają i powstają wciąż nie tracąc nadziei zbudowania ojczyzny „tych, co mają tak za tak – nie za nie, Bez światło-cienia” – przedsionka Ojczyzny Wiecznej; jak ona, ufundowanej na sprawiedliwości, lecz i miłosierdziu, równoważącej wolność i porządek, równość i hierarchię?

Spis treści:
Od autora ……………………………………….. 11

POLSKA DOKTRYNA USTROJOWA……………………………………………15

TEOLOGIA POLITYCZNA KS. PIOTRA SKARGI……………………………. 37

OSTATECZNY CEL LUDZKOŚCI, PROGRESYWNIE WYEDUKOWANY. RZECZ O MESJANIZMIE JÓZEFA MARII HOENE WROŃSKIEGO?????……………. 67

KAJETAN KOŹMIAN ? PROTOKONSERWATYSTA EPOKI KRÓLESTWA POLSKIEGO ………………………………………………………………………………………………………….. 99

?ROZMAWIANIE MILCZENIEM?. CYPRIAN NORWID W EPOCE PASKIEWICZOWSKIEJ……………………………………………………………………… 157

KILKA MYŚLI O STAŃCZYKACH……………………………………………… 189

FELIKS KONECZNY, CZYLI DON KICHOT CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ …………….. 201

WOKÓŁ PSYCHOLOGII DZIEJÓW I NARODÓW JANA KAROLA KOCHANOWSKIEGO…………………………………………………………………………………… 211

ESCHATOLOGIA POLITYCZNA MARIANA ZDZIECHOWSKIEGO…………………235

HISTORIA, NARÓD, PAŃSTWO W MYŚLI POLITYCZNEJ ADAMA SKWARCZYŃSKIEGO ………………………………………………………………………………………… 259

?KATOLICKIE IMPERIUM APOSTOLSKIE, ZDYNAMIZOWANE TWÓRCZO PRZEZ MESJANIZM?. KOSMOWIZJA POLITYCZNA JERZEGO BRAUNA??………… 281

KAMELOCI KRÓLEWSCY. MONARCHIZM W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ ………………………………………………………………………………………………………………………. 303

PRYMAS AUGUST HLOND, OSTATNI MONARCHISTA DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ ……………………………………………………………………………………… 371

KSIĄDZ PROFESOR MICHAŁ PORADOWSKI: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ…………… 385

STEFAN KISIELEWSKI JAKO PUBLICYSTA I ?ZWIERZĘ POLITYCZNE? ……….. 403

TORYS Z ULICY CZACKIEGO (HENRYK KRZECZKOWSKI) ……………… 455

WIESŁAWA CHRZANOWSKIEGO CHRZEŚCIJAŃSKO?NARODOWA ORTOPRAKSJA ……………………………………………………………………………………………. 473

Nota bibliograficzna…………………………………………………………………………………………… 489

Indeks osób ………………………….493

SKU: 9788366480278
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Zboże polskiego myślenia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *