Uświęcić świat. Istotne dziedzictwo Soboru Watykańskiego II

Sobór Watykański II był najważniejszym wydarzeniem w dziejach katolicyzmu od czasów Soboru Trydenckiego.Żadne nie wywarło na Kościół Powszechny tak wielkiego wpływu i żadne nie było tak kontrowersyjne.Wraz z Vaticanum II rozpoczęła się nowa epoka w dziejach Kościoła.

Czego nauczał Sobór Watykański II?Jakie konsekwencje miały podjęte tam decyzje i wyznaczone kierunki?

  • Autor: George Weigel
  • Ilość stron: 528
  • Autor tłumaczenia: Joanna Roszkowska
  • Wydawnictwo: Esprit
  • Numer ISBN: 978-83-67742-87-0
  • Data wydania: 2024-01-03

Sobór Watykański II był najważniejszym wydarzeniem w dziejach katolicyzmu od czasów Soboru Trydenckiego. Żadne nie wywarło na Kościół Powszechny tak wielkiego wpływu i żadne nie było tak kontrowersyjne. Wraz z Vaticanum II rozpoczęła się nowa epoka w dziejach Kościoła.

Czego nauczał Sobór Watykański II? Jakie konsekwencje miały podjęte tam decyzje i wyznaczone kierunki? Dziś wielu teologów i dziennikarzy właśnie w tym soborze upatruje źródła wszystkich chorób i bolączek współczesnego Kościoła. Czy mają rację?

Posoborowy katolicyzm stanął przed wielkimi problemami, takimi jak pogłębiająca się laicyzacja społeczeństw, rewolucja seksualna ze wszystkimi jej konsekwencjami, kryzys i rozpad rodziny. Ponadto wielkim wyzwaniem duszpasterskim stało się przekazywanie wiary przyszłym pokoleniom.

W książce Uświęcić świat George Weigel – wybitny amerykański teolog i komentator katolicki – udowadnia konieczność Soboru Watykańskiego II, broni jego dokonań i bada aktualność jego nauczania w świecie poszukującym głębszego doświadczenia wolności niż osobista samowola. Teksty soborowe są nadal kluczowym źródłem dla Kościoła katolickiego, który realizuje swój pierwotny i skoncentrowany na Chrystusie cel, jakim jest ewangelizacja.

Napisana z wielką wnikliwością i pasją książka Uświęcić świat pokazuje prawdziwe znaczenie Soboru Watykańskiego II i wciąż nie do końca odkrytą drogę do uświęcenia światłem Ewangelii każdego człowieka i całej ludzkiej społeczności. W czasach powszechnego odrzucenia Tradycji i Kościoła Weigel proponuje powrót do korzeni – opartą na Magisterium odnowę wiary, której centrum jest sam Chrystus.

SKU: 9788367742870
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Uświęcić świat. Istotne dziedzictwo Soboru Watykańskiego II”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *