Technologia chemiczna przemysł nieorganiczny

Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji.

Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej.W części tej omówiono:

– wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych

– zasady sporządzania bilansów technologicznych

– podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych
– charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych

– przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych

– zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych

– zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu

– problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko.

W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych.Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym.W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

  • Autor: Opracowanie Zbiorowe
  • Ilość stron: 506
  • Wydawnictwo: PWN
  • Numer ISBN: 978-83-01-17269-5
  • Data wydania: 2020-07-27

Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji.

Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej. W części tej omówiono:

– wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych

– zasady sporządzania bilansów technologicznych

– podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych
– charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych

– przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych

– zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych

– zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu

– problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko.

W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów pierwszych lat kierunków chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna na uczelniach technicznych. Informacje w nim zawarte z pewnością przydadzą się także pracownikom placówek badawczych i projektowych prowadzących prace w dziedzinie technologii chemicznej.

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran jest specjalistą z dziedziny technologii zaawansowanych tworzyw ceramicznych opartych m. in. na chemii organicznej, chemii polimerów i chemii koloidów. Jest uznanym ekspertem w zakresie badań nad nowymi metodami formowania tworzyw ceramicznych, a także w dziedzinie projektowania i otrzymywania kompozytów ceramika-metal i ceramika-polimer o osnowie polimerowej i o osnowie z ceramicznych tworzyw porowatych. Jest także autorem nowatorskich w skali międzynarodowej badań nad syntezą i zastosowaniem nowych, rozpuszczalnych w wodzie i przyjaznych dla środowiska monomerów na podstawie mono-, di- i oligosacharydów. Od 2008r jest Kierownikiem Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki na Wydziale Chemiczny PW.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schmidt-Szałowski, emeryt. profesor Politechniki Warszawskiej. W okresie 1981 ? 1987 oraz 1995 ? 1997 kierował Zakładem Technologii Nieorganicznej i Ceramiki PW. Prowadzi prace badawcze w zakresie procesów katalitycznych i elektroplazmowych. Prowadzi wykłady z podstaw technologii chemicznej, zastosowania procesów elektroplazmowych i elektrochemicznych oraz procesów chemicznych w ochronie środowiska.

Dr inż. Jan Sentek w roku 1966 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Pracując w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki bierze czynny udział w prowadzeniu zajęć dydaktycznych – ćwiczeń laboratoryjnych, wykładów. Jest współautorem szeregu publikacji i patentów związanych z technologią chemiczną, katalizą, preparatyką węglowych sorbentów dla potrzeb medycyny oraz zastosowaniem plazmy do prowadzenia procesów chemicznych.

Mgr inż. Ewa Bobryk ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w 1978r. uzyskując I Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą pracę dyplomowa z dziedziny materiałów dla elektroniki. Jest wybitnym specjalistą z dziedziny projektowania zaawansowanych tworzyw ceramicznych oraz z dziedziny archeometrii. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji i patentów z dziedziny technologii ceramicznej.

SKU: 9788301172695
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Technologia chemiczna przemysł nieorganiczny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *