Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym

Problematyka prawa do zwrotu podatku stanowi przykład wzajemnego oddziaływania i przenikania się prawa unijnego oraz prawa krajowego.

W publikacji przedstawiono zakres i treść prawa do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym, obejmującego oprócz kwoty głównej podatku także dodatkowe elementy, takie jak odsetki czy kwoty zapłacone na rzecz państwa lub pobrane przez państwo w bezpośrednim związku z tym podatkiem.

Autor omawia ponadto:
zagadnienia dotyczące możliwości powoływania się przez jednostki na prawo do zwrotu podatku przed organami administracyjnymi i sądami krajowymi,kwestie związane z wyborem właściwego roszczenia procesowego,przesłanki i warunki powstania oraz wykonania prawa do zwrotu.Poruszane zagadnienia stanowią ilustrację praktycznego wykonywania uprawnień unijnych przez sądy i organy administracyjne państw członkowskich.
Książka będzie przydatna zarówno sędziom sądów administracyjnych, jak i stronom postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz ich pełnomocnikom przy wnoszeniu skarg lub skarg kasacyjnych.

  • Seria: Monografie
  • Autor: Piotr Wróbel
  • Ilość stron: 280
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Numer ISBN: 978-83-8246-327-9
  • Data wydania: 2021-10-05

Problematyka prawa do zwrotu podatku stanowi przykład wzajemnego oddziaływania i przenikania się prawa unijnego oraz prawa krajowego.

W publikacji przedstawiono zakres i treść prawa do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym, obejmującego oprócz kwoty głównej podatku także dodatkowe elementy, takie jak odsetki czy kwoty zapłacone na rzecz państwa lub pobrane przez państwo w bezpośrednim związku z tym podatkiem.

Autor omawia ponadto:
zagadnienia dotyczące możliwości powoływania się przez jednostki na prawo do zwrotu podatku przed organami administracyjnymi i sądami krajowymi,kwestie związane z wyborem właściwego roszczenia procesowego,przesłanki i warunki powstania oraz wykonania prawa do zwrotu.Poruszane zagadnienia stanowią ilustrację praktycznego wykonywania uprawnień unijnych przez sądy i organy administracyjne państw członkowskich.
Książka będzie przydatna zarówno sędziom sądów administracyjnych, jak i stronom postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz ich pełnomocnikom przy wnoszeniu skarg lub skarg kasacyjnych.

SKU: 9788382463279
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *