Prawo cywilne w pigułce wyd. 5

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu:

Prawa cywilnego ogólnego:

osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci,

czynności prawne – rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje),

wady oświadczenia woli i warunek,

przedstawicielstwo, prokura,

przedawnienie roszczeń,

 

Prawa rzeczowego:

posiadanie, własność i jej ochrona,

odrębna własność lokalu,

roszczenia – windykacyjne, negatoryjne, uzupełniające, wynikające budowy na cudzym gruncie,

użytkowanie wieczyste,

prawa rzeczowe ograniczone (użytkowanie, hipoteka, zastaw, służebności),

zastaw rejestrowy i księgi wieczyste.

 

Prawa zobowiązań części ogólnej:

wielość dłużników lub wierzycieli,

zobowiązania podzielne i niepodzielne, umowne,

wzorce umów,

umowy przedwstępne,

zadatek,

czyny niedozwolone,

odpowiedzialność za własne i cudze czyny, za zwierzęta, za funkcjonowanie władzy publicznej, za produkt niebezpieczny,

naprawienie szkody,

przedawnienie roszczeń i zbieg odpowiedzialności,

wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań,

potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu,

zmiana wierzyciela lub dłużnika,

ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

 

Prawa zobowiązań części szczegółowej:

sprzedaż,

rękojmia za wady i gwarancja jakości,

szczególne rodzaje sprzedaży,

prawa konsumenta,

dostawa,

umowa o dzieło i o roboty budowlane,

najem i najem lokali,

dzierżawa, leasing, użyczenie,

pożyczka,

zlecenie i prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia,

umowa komisu,

spółka,

poręczenie,

darowizna,

renta i dożywocie,

 

Spadków:

dziedziczenie ustawowe i testamentowe,

powołanie spadkobiercy,

zapis zwykły i windykacyjny,

wykonawca testamentu,

zachowek,

przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia,

skutki stwierdzenia nabycia spadku,

ochrona spadkobiercy,

odpowiedzialność za długi spadkowe,

wspólność majątku spadkowego,

dział spadku,

umowy dotyczące spadku.

  • Seria: Prawo w pigułce
  • Autor: Opracowanie Zbiorowe
  • Ilość stron: 360
  • Wydawnictwo: C.H.Beck
  • Numer ISBN: 978-83-812-8619-0
  • Data wydania: 2018-04-20

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu:

Prawa cywilnego ogólnego:

osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci,

czynności prawne – rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje),

wady oświadczenia woli i warunek,

przedstawicielstwo, prokura,

przedawnienie roszczeń,

 

Prawa rzeczowego:

posiadanie, własność i jej ochrona,

odrębna własność lokalu,

roszczenia – windykacyjne, negatoryjne, uzupełniające, wynikające budowy na cudzym gruncie,

użytkowanie wieczyste,

prawa rzeczowe ograniczone (użytkowanie, hipoteka, zastaw, służebności),

zastaw rejestrowy i księgi wieczyste.

 

Prawa zobowiązań części ogólnej:

wielość dłużników lub wierzycieli,

zobowiązania podzielne i niepodzielne, umowne,

wzorce umów,

umowy przedwstępne,

zadatek,

czyny niedozwolone,

odpowiedzialność za własne i cudze czyny, za zwierzęta, za funkcjonowanie władzy publicznej, za produkt niebezpieczny,

naprawienie szkody,

przedawnienie roszczeń i zbieg odpowiedzialności,

wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań,

potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu,

zmiana wierzyciela lub dłużnika,

ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

 

Prawa zobowiązań części szczegółowej:

sprzedaż,

rękojmia za wady i gwarancja jakości,

szczególne rodzaje sprzedaży,

prawa konsumenta,

dostawa,

umowa o dzieło i o roboty budowlane,

najem i najem lokali,

dzierżawa, leasing, użyczenie,

pożyczka,

zlecenie i prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia,

umowa komisu,

spółka,

poręczenie,

darowizna,

renta i dożywocie,

 

Spadków:

dziedziczenie ustawowe i testamentowe,

powołanie spadkobiercy,

zapis zwykły i windykacyjny,

wykonawca testamentu,

zachowek,

przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia,

skutki stwierdzenia nabycia spadku,

ochrona spadkobiercy,

odpowiedzialność za długi spadkowe,

wspólność majątku spadkowego,

dział spadku,

umowy dotyczące spadku.

SKU: 9788381286190
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Prawo cywilne w pigułce wyd. 5”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *