Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego

Książka stanowi syntezę przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego.

Zawiera szczegółowy opis specyficznych regulacji procesowych na różnych etapach postępowań, w tym dotyczących m.in.:
• instytucji czynności kontrolnych,
• postępowania wyjaśniającego w sprawie katastrofy budowlanej,
• zróżnicowanych obowiązków procesowych stron tych postępowań w zależności od tego, czy są to strony główne czy uboczne,
• dodatkowych elementów podań wszczynających postępowania w sprawach o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,
• zawiadomienia o zakończeniu budowy.

W publikacji omówiono także przebieg postępowania dowodowego w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego.Zwrócono uwagę na specyficzne rodzaje dowodów przewidzianych w ustawie – Prawo budowlane, takie jak np.: obowiązkowa kontrola, ekspertyza techniczna, zaświadczenia, dziennik budowy, projekt budowlany, oświadczenia inwestora oraz oświadczenie kierownika budowy.Oceniono ich charakter prawny i poddano analizie rozkład ciężaru dowodów w tych postępowaniach.

Opracowanie będzie szczególnie przydatne radcom prawnym i adwokatom reprezentującym inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego oraz sędziom sądów administracyjnych.Zainteresuje również kierowników budów i architektów, a także pracownikóworganów nadzoru budowlanego oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej.

  • Seria: Monografie
  • Autor: Małgorzata Rydzewska
  • Ilość stron: 532
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Numer ISBN: 978-83-8286-040-5
  • Data wydania: 2022-04-04

Książka stanowi syntezę przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego.

Zawiera szczegółowy opis specyficznych regulacji procesowych na różnych etapach postępowań, w tym dotyczących m.in.:
• instytucji czynności kontrolnych,
• postępowania wyjaśniającego w sprawie katastrofy budowlanej,
• zróżnicowanych obowiązków procesowych stron tych postępowań w zależności od tego, czy są to strony główne czy uboczne,
• dodatkowych elementów podań wszczynających postępowania w sprawach o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,
• zawiadomienia o zakończeniu budowy.

W publikacji omówiono także przebieg postępowania dowodowego w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego. Zwrócono uwagę na specyficzne rodzaje dowodów przewidzianych w ustawie – Prawo budowlane, takie jak np.: obowiązkowa kontrola, ekspertyza techniczna, zaświadczenia, dziennik budowy, projekt budowlany, oświadczenia inwestora oraz oświadczenie kierownika budowy. Oceniono ich charakter prawny i poddano analizie rozkład ciężaru dowodów w tych postępowaniach.

Opracowanie będzie szczególnie przydatne radcom prawnym i adwokatom reprezentującym inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego oraz sędziom sądów administracyjnych. Zainteresuje również kierowników budów i architektów, a także pracownikóworganów nadzoru budowlanego oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej.

SKU: 9788382860405
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *