Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne

Współczesny świat opiera się na wiedzy, wynalazkach i nowoczesnych technologiach.Niekwestionowanym faktem stała się gwałtowna automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja.Ponadto coraz istotniejsze znaczenie mają niematerialne czynniki rozwoju, a wśród nich wiedza i informacja.

Celem książkijest wskazanie roli i znaczenia polityki wiedzy, której istota polega na przemyślanych działaniach prowadzących do osiągnięcia powziętych zamierzeń w tworzeniu innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem związku pomiędzy jakością systemu innowacyjnego a polityką wiedzy, rozwijaną na różnych poziomach zarządzania organizacją.

W procesie innowacyjnym, w skali mikro, efektywne zarządzanie wiedzą oznacza optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów organizacji.Z kolei w skali makro szczególną rolę odgrywają sprawne systemy innowacyjne, przyjmujące charakter sieciowy.

  • Autor: Małgorzata Golińska-Pieszyńska
  • Ilość stron: 256
  • Wydawnictwo: Poltext
  • Numer ISBN: 978-83-8175-347-0
  • Data wydania: 2023-08-31

Współczesny świat opiera się na wiedzy, wynalazkach i nowoczesnych technologiach. Niekwestionowanym faktem stała się gwałtowna automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja. Ponadto coraz istotniejsze znaczenie mają niematerialne czynniki rozwoju, a wśród nich wiedza i informacja.

Celem książkijest wskazanie roli i znaczenia polityki wiedzy, której istota polega na przemyślanych działaniach prowadzących do osiągnięcia powziętych zamierzeń w tworzeniu innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem związku pomiędzy jakością systemu innowacyjnego a polityką wiedzy, rozwijaną na różnych poziomach zarządzania organizacją.

W procesie innowacyjnym, w skali mikro, efektywne zarządzanie wiedzą oznacza optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów organizacji. Z kolei w skali makro szczególną rolę odgrywają sprawne systemy innowacyjne, przyjmujące charakter sieciowy. Ze względu na wysokie ryzyko procesu badawczo-rozwojowego coraz więcej organizacji decyduje się na współpracę,w tym o charakterze międzynarodowym. W przypadku polskich uczelni, ośrodków badawczych i firm duże znaczenie ma ich udział w programach z dziedziny zarządzania wiedzą realizowanych w ramach Unii Europejskiej.

Zagadnienia omówione w książce, poza ich niezwykle ciekawym wymiarem intelektualnym, mają znaczenie praktyczne zarówno na poziomie firm, jak i całej gospodarki.

Dr hab. inż. Małgorzata Golińska-Pieszyńska – pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, absolwentka Wydziału Chemicznego PŁ, ukończyła także studia z zakresu ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach transferu i komercjalizacji wyników badań naukowych. W centrum zainteresowań autorki znajduje się nowoczesna organizacja i relacje z otoczeniem z punktu widzenia procesów innowacyjnych.Uczestniczyła w wielu projektach Unii Europejskiej z zakresu zarządzania wiedzą i procesami innowacyjnymi w organizacjach. Prowadzone badania przekłada na praktyczne działania prowadzące do podnoszenia innowacyjności i wzrostu konkurencyjności firm i gospodarki.

SKU: 9788381753470
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *