Polityka rządu Stanów Zjednoczonych wobec Indian Sioux w latach 1805-1868

Wzajemna ciekawość i nieufność, chęć wymiany towarów i obawa o własne bezpieczeństwo – te motywy dominowały w relacjach między rdzenną ludnością kontynentu Ameryki Północnej a Europejczykami. Zwyczaj prowadzenia rozmów między kolonistami a Indianami wywodził się z okresu kolonialnego. Nie stanowiło to jednak oficjalnego nawiązania relacji…

  • Autor: Maciej Piotrowicz
  • Ilość stron: 236
  • Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra
  • Numer ISBN: 9788382090024
  • Data wydania: 2020-06-27

Wzajemna ciekawość i nieufność, chęć wymiany towarów i obawa o własne bezpieczeństwo – te motywy dominowały w relacjach między rdzenną ludnością kontynentu Ameryki Północnej a Europejczykami. Zwyczaj prowadzenia rozmów między kolonistami a Indianami wywodził się z okresu kolonialnego. Nie stanowiło to jednak oficjalnego nawiązania relacji dyplomatycznych między równorzędnymi podmiotami prawa międzynarodowego, lecz spotkania zgodne z tubylczym zwyczajem i ceremoniałem, w trakcie których to koloniści często zabiegali o pomoc tych drugich. (…) Innym celem tego opracowania jest spojrzenie na zmieniającą się sytuację dwóch partnerów, czego oznaką może być choćby przeniesienie urzędu odpowiedzialnego za stosunki z Indianami z Departamentu Wojny do Departamentu Zasobów Wewnętrznych (w 1849 r.). Próba uchwycenia anomalii podejścia do kwestii indiańskiej, która przejawiała się tym, że do 1871 r. relacje z Indianami, choć formalnie podległe polityce zewnętrznej (wszak traktaty zawierane były tylko z obcymi krajami), to w praktyce wraz z upływem czasu coraz mocniej podlegały pod wewnętrzną sferę polityki USA, o czym pisał choćby amerykański badacz tego tematu Paul Francis Prucha.

(ze Wstępu)

Spis treści:

Wstęp /7

Ramy chronologiczno-terytorialne /9
Pisownia imion, nazwisk, nazw urzędów itp. /9
Krytyka źródeł /10

Wprowadzenie /21
Okres prekolumbijski na obszarze Wielkich Prerii a Indianie Sioux /21
Kultura Indian Wielkich Prerii /23
Koń w życiu Indian Wielkich Prerii /24
Broń palna w życiu Indian Wielkich Prerii /25
Indianie Wielkich Prerii /25

Rozdział I. Indianie Sioux /29
Nazwa /29
Podział, liczebność i więzy łączące Sioux /32
Kultura Indian Sioux w kontekście kultury Indian Wielkich Prerii /36
Historia Sioux przed zawieraniem traktatów ze Stanami Zjednoczonymi /44

Rozdział II. Traktat /49
Czym jest traktat międzynarodowy /49
Znaczenie terminu treaty, cele i przebieg negocjacji z Indianami w okresie kolonialnym i wczesnej państwowości Stanów Zjednoczonych /50
Procedury zawierania traktatów z Indianami /52
Treaty commissioners ? osoby negocjujące z Indianami z ramienia Stanów Zjednoczonych /55
Negocjatorzy indiańscy /59
Tłumacze /61
Osoby uczestniczące w negocjacjach i świadkowie /65
Kupcy /67
Prawo Indian do ziemi i kwestia ich suwerenności /69

Rozdział III. Traktaty z Indianami Sioux /77
Pierwszy traktat /77
Traktaty pokojowe po wojnie 1812 r. /79
Wejście Indian Sioux w orbitę wpływów USA /85
Okres przenoszenia Indian na zachód /92
Dalszy napór na ziemie wschodnich i środkowych Sioux po zniknięciu wiecznej granicy i wejście zachodnich Sioux w sferę polityki wewnętrznej USA ? próby politycznego uregulowania problemu Indian z terenów Wielkich Prerii /102
Sytuacja Santee Sioux po powstaniu w Minnesocie /121
Sytuacja po wojnie secesyjnej ? ostatnie próby pokojowego rozwiązania konfl iktu z zachodnimi Sioux /123

Rozdział IV. Podejście Indian Sioux do traktatów /141
Santee Sioux ? negocjacje z 1805 r. /141
Traktaty i sytuacja wschodnich Sioux po wojnie 1812 r. do lat 40. XIX w. /141
Ostatnie traktaty z Santee Sioux ? lata 50. i 60. XIX w. /146
Pierwsze kontakty białych z zachodnimi Sioux /150
Traktat z 1851 r. /152
Traktaty z 1865 r. i 1868 r. /156

Zakończenie /167
Bibliografia /173
Mapy /177
Spis map /187
Zdjęcia i ilustracje /187
Spis zdjęć i ilustracji /199
Tabele /201
Spis tabel /206
Traktaty /207
Spis traktatów /226
Indeks nazw geograficznych /227
Indeks osobowy /229
Indeks rzeczowy /235

SKU: 9788382090024
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Polityka rządu Stanów Zjednoczonych wobec Indian Sioux w latach 1805-1868”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *