Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

  • Autor: Izabela Heropolitańska,Agnieszka Nierodka,Tomasz Zdziarski
  • Ilość stron: 1240
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Numer ISBN: 978-83-8223-065-9
  • Data wydania: 2020-11-27

W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie kredytu poprzez zawarcie umowy kredytu aż do jego spłaty bądź niespłacenia w terminie.
Autorzy omawiają m.in.:
– zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z udzielaniem kredytu;
– zasady udzielania przez banki kredytów przedsiębiorcom i konsumentom, a także innym podmiotom, np. rolnikom, fundacjom, kościołom;
– wymogi formalnoprawne, jakie muszą być spełnione przez przyszłego kredytobiorcę;
– wymogi, jakie musi spełniać wniosek kredytowy oraz dołączone do niego typowe dokumenty wymagane przez bank;
– podstawowe zasady badania zdolności kredytowej przez bank w przypadku, gdy kredytobiorca jest konsumentem oraz przedsiębiorcą;
– obligatoryjną treść umowy kredytu oraz klauzule, jakie mogą być w niej zawarte;
– niedozwolone klauzule umowne zabronione przez przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul niedozwolonych w umowach kredytów zawieranych z konsumentami;
– podstawowe zasady postępowania banku w przypadku niespłacania przez klienta w terminie zobowiązań, skutków wszczęcia w stosunku do kredytobiorcy postępowania restrukturyzacyjnego, względnie ogłoszenia upadłości.

SKU: 9788382230659
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *