Instalacje przeciwpożarowe. Zeszyty dla elektryków – nr 5

W kolejnej publikacji z serii ?Zeszyty dla elektryków? przybliżymy możliwości wykorzystania, zasady działania i podstawy projektowania instalacji stosowanych do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków. Jednym z nadrzędnych celów, które należy uwzględnić podczas projektowania budynków, są wymagania, jakie powinien on spełnić w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo pożarowe jest…

  • Autor: Skiepko Edward
  • Wydawnictwo: Grupa Medium
  • Numer ISBN: 9788392681571
  • Data wydania: 2016-06-30

W kolejnej publikacji z serii ?Zeszyty dla elektryków? przybliżymy możliwości wykorzystania, zasady działania i podstawy projektowania instalacji stosowanych do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków.

Jednym z nadrzędnych celów, które należy uwzględnić podczas projektowania budynków, są wymagania, jakie powinien on spełnić w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo pożarowe jest zagadnieniem bardzo złożonym, uwzględniającym wiele czynników zarówno typowo budowlanych, jak i instalacyjnych. Ponieważ instalacje przeciwpożarowe odgrywają w budynku bardzo istotną rolę, warto poznać ich elementy, zasadę działania i podstawy projektowania.

Przepisy przeciwpożarowe wprowadziły definicję urządzeń przeciwpożarowych. Zgodnie z nią, są to urządzenia najczęściej stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie, służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. W szczególności należą do nich stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, czyli:

urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),
system sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,
urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
hydranty i zawory hydrantowe,
pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
przeciwpożarowe klapy odcinające,
urządzenia oddymiające,
urządzenia zabezpieczające przed wybuchem,
drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują wykonywanie wymienionych instalacji na podstawie odpowiednich projektów technicznych. Powinny one uwzględniać tzw. scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, czyli tak działać, być skonfigurowane i składać się z takich elementów, które zapewnią odpowiedni poziom ich funkcjonalności w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Dlatego projekty te wymagają stosownych uzgodnień i weryfikacji przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ponadto poprawność wykonanych na ich podstawie instalacji powinna być potwierdzona odpowiednimi próbami i badaniami. Eksploatacja urządzeń przeciwpożarowych wymaga z kolei, aby były one poddawane przeglądom i prawidłowo konserwowane, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

SKU: 9788392681571
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Instalacje przeciwpożarowe. Zeszyty dla elektryków – nr 5”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *