Edycja handlowa kodeks spółek handlowych krajowy rejestr sądowy prawo upadłościowe 10 innych aktów prawnych

Stan prawny: 11 października 2019 r.

Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:

 • 1.1.2020 r. (Dz.U.z 2019 r. poz. 912, poz. 1495, poz. 1649, poz. 1798),
 • 1.3.2020 r. (Dz.U.z 2018 r. poz. 398 ze zm., i Dz.U.z 2019 r. poz. 1655, poz. 1798),
 • 24.3.2020 r. (Dz.U.
  • Autor: Opracowanie Zbiorowe
  • Ilość stron: 986
  • Wydawnictwo: C.H.Beck
  • Numer ISBN: 978-83-8158-988-8
  • Data wydania: 2020-02-14

Stan prawny: 11 października 2019 r.

Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:

 • 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 912, poz. 1495, poz. 1649, poz. 1798),
 • 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm., i Dz.U. z 2019 r. poz. 1655, poz. 1798),
 • 24.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802).

Publikacja zawiera zmiany:

 • 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) dotyczące wprowadzenia do KSH nowej spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej; ustanawiają zasadę, że wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy; precyzują, że nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciążonych akcji; a także wprowadzają odpowiedzialność karną wobec osób, które będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszczają do wydania przez spółkę dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki.  
 • 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) dotyczące wprowadzenia do rejestru prostej spółki akcyjnej oraz obowiązkowego składania wniosków do rejestru przedsiębiorców za pomocą formularza elektronicznego, czy wykorzystywania powstałego Repozytorium zamiast dołączania do wniosków aktów notarialnych.
 • 24.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802) dotyczące możliwości ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego – komisarza; zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego; a także znosi wymóg konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. 

EDYCJA HANDLOWA zawiera 14 aktów prawnych, w tym 3 uwzględnionych w zbiorze po raz pierwszy:

 • Kodeks spółek handlowych,
 • Kodeks cywilny – wyciąg,
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego,
 • Prawo przedsiębiorców,
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,
 • Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 • Prawo własności przemysłowej,
 • Prawo upadłościowe,
 • Prawo restrukturyzacyjne.

Po raz pierwszy w zbiorze:

 • Ustawa o udostępnienie informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • Prawo wekslowe.

Seria Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa w nowej odsłonie!

 • Nowa oprawa – wygoda w codziennym korzystaniu
 • Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
 • Rozbudowana pula aktów prawnych – pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
 • Praktyczne tabele podsumowujące zmiany – wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
 • Dostęp online – do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.
SKU: 9788381589888
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Edycja handlowa kodeks spółek handlowych krajowy rejestr sądowy prawo upadłościowe 10 innych aktów prawnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *