Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami

Jak określić właściwy moment rozpoczęcia projektu, uwzględniając przyszłe szanse? Autor książki przedstawia możliwości wykorzystania opcji realnych do określania właściwych momentów rozpoczęcia projektu, zakończenia projektu czy też rozpoczęcia kolejnej jego fazy. Definiuje opcje realne i charakteryzuje sytuacje, w których one powstają, nazywając je sytuacjami opcyjnymi. Prezentuje…

  • Autor: S. Targiel Krzysztof
  • Wydawnictwo: C. H. Beck
  • Numer ISBN: 9788325576837
  • Data wydania: 2018-02-26

Jak określić właściwy moment rozpoczęcia projektu, uwzględniając przyszłe szanse?
Autor książki przedstawia możliwości wykorzystania opcji realnych do określania właściwych momentów rozpoczęcia projektu, zakończenia projektu czy też rozpoczęcia kolejnej jego fazy. Definiuje opcje realne i charakteryzuje sytuacje, w których one powstają, nazywając je sytuacjami opcyjnymi. Prezentuje również autorską metodę wyceny opcji uzależnionych od wielu czynników zewnętrznych.
Praca obejmuje sześć rozdziałów, w których:
przedstawiono środowisko projektowe w XXI w.,
scharakteryzowano sytuacje opcyjne,
pokazano sytuacje opcyjne występujące w projektach,
omówiono wycenę sytuacji opcyjnych w modelu dwumianowym,
zaprezentowano metodę wykorzystania opcji uwzględniających wiele parametrów otoczenia wpływających na wartość projektu,
pokazano przykłady zastosowania przedstawionej metody.
Książka jest kierowana zarówno do teoretyków, jak i praktyków zarządzania projektami. Może być wykorzystana jako uzupełniający podręcznik przez studentów uczelni ekonomicznych i technicznych, którzy mają w swych programach przedmioty związane z zarządzaniem projektami.
 
(…) recenzowana przez mnie książka proponuje nową metodę planowania projektu, która dopuszcza dynamiczne decyzje o rozpoczęciu czy zakończeniu, czy to projektu, czy jego etapu, w zależności od wielokryterialnej oceny jego wartości, przy czym wartość kryteriów zmienia się w czasie, bo zależy od zmiennych w czasie czynników zewnętrznych.
(…) propozycja Autora stanowi moim zdaniem ciekawy punkt wyjścia do dalszych badań, mających na celu (…) urealnienie metody do celów praktycznych.
Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta
Katedra Systemów Zarządzania
Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska

SKU: 9788325576837
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *