Wszystkie barwy Ukrainy / Всі кольори України / All the colors of Ukraine

Janusz Kucicki SVD (Płońsk, 1967), profesor Uniwersytetu Nanzan na Wydziale Humanistycznym (Nagoya, Japonia).Autor czterech monografii i ponad czterdziestu artykułów z zakresu nauk biblijnych.Ten tomik wierszy jest jego debiutem literackim.

Byłoby lepiej, gdyby te wiersze nie musiały być nigdy napisane.

Byłoby lepiej, gdyby ta książka nie musiała się nigdy ukazać.

A jednak zostały napisane i zostały wydane.

Po co pisać wiersze o wojnie i ludziach nią dotkniętych?

Może, aby zobaczyć, ile człowieczeństwa jeszcze pozostało w nas,

widzach stojących z boku.

Może, aby zrozumieć człowieka, który dzisiejsze marzenia porzucił,

aby bronić wolności, rodziny i przyszłych marzeń, co w sercu się zrodzą.

  • Autor: Janusz Kucicki
  • Ilość stron: 40
  • Wydawnictwo: Poligraf
  • Numer ISBN: 978-83-8308-004-8
  • Data wydania: 2023-01-02

Janusz Kucicki SVD (Płońsk, 1967), profesor Uniwersytetu Nanzan na Wydziale Humanistycznym (Nagoya, Japonia). Autor czterech monografii i ponad czterdziestu artykułów z zakresu nauk biblijnych. Ten tomik wierszy jest jego debiutem literackim.

Byłoby lepiej, gdyby te wiersze nie musiały być nigdy napisane.

Byłoby lepiej, gdyby ta książka nie musiała się nigdy ukazać.

A jednak zostały napisane i zostały wydane.

Po co pisać wiersze o wojnie i ludziach nią dotkniętych?

Może, aby zobaczyć, ile człowieczeństwa jeszcze pozostało w nas,

widzach stojących z boku.

Może, aby zrozumieć człowieka, który dzisiejsze marzenia porzucił,

aby bronić wolności, rodziny i przyszłych marzeń, co w sercu się zrodzą.

A może tylko po to, byśmy zrozumieli cierpienie ofiar wszystkich wojen

i powstrzymali się od prób budowania lepszego świata

na zgliszczach wojen nierozliczonych.

It would be better if these poems never had to be written.

It would be better if this book never had to appear.

Yet, they were written and published.

Why write poems about war and people affected by it?

Perhaps to see how much humanity is left in us,

spectators standing on the side.

Perhaps to understand a man who abandoned today’s dreams,

to defend freedom, family and future dreams that will be born in his heart.

Or perhaps, just to understand the suffering of the victims of all wars

and refrain from trying to build a better world

on the ashes of unresolved wars.

SKU: 9788383080048
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Wszystkie barwy Ukrainy / Всі кольори України / All the colors of Ukraine”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *