Wprowadzenie do chemii w zadaniach. Dla studentów nauk przyrodniczych

Wprowadzenie do chemii w zadaniach to nowatorski kurs pozwalający skutecznie przyswoić podstawową wiedzę chemiczną przez licealistów i studentów nauk przyrodniczych. Materiał zawarty w książce podzielony jest na trzy podstawowe działy: chemia nieorganiczna, chemia organiczna i biochemia. Zawarte są w nich zagadnienia wiązań chemicznych, oddziaływań między…

  • Autor: George I. Sackheim
  • Ilość stron: 330
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Numer ISBN: 9788301211318
  • Data wydania: 2020-04-10

Wprowadzenie do chemii w zadaniach to nowatorski kurs pozwalający skutecznie przyswoić podstawową wiedzę chemiczną przez licealistów i studentów nauk przyrodniczych.

Materiał zawarty w książce podzielony jest na trzy podstawowe działy: chemia nieorganiczna, chemia organiczna i biochemia. Zawarte są w nich zagadnienia wiązań chemicznych, oddziaływań między cząsteczkami, poprzez problemy fizykochemiczne (m.in. osmoza), a dalej budowy cukrów, lipidów, białek, nukleotydów, zrozumienie działania enzymów, transportu energii, fotosyntezy itp. Poziom prezentowanych zagadnień, jest podstawowy, ale tym samym stosunkowo łatwy do opanowania, przez osoby które nie odbyły wcześniej kursu chemii. Sam układ książki: pytanie a dalej sugestia odpowiedzi determinuje sposób jej wykorzystania.

Po przerobieniu materiału będziesz:

rozpoznawać pierwiastki występujące w różnych związkach,
rozumieć pojęcie pH i sposób, w jaki odnosi się ono do cieczy i komórek,
rozumieć, co oznaczają pojęcia: kwas, zasada, sól, i w jaki sposób związki te występują w tkankach zwierzęcych,
wiedzieć, co to są elektrolity i jakie spełniają funkcje w życiu komórki,
narysować wzory Lewisa,
rozpoznawać grupy funkcyjne w związkach organicznych,
rozpoznawać typy izomerów,
rozumieć reakcje utleniania i redukcji przebiegające w procesach metabolicznych roślin i zwierząt,
rozróżniać węglowodany, lipidy (tłuszcze) i białka, a także rozpoznawać charakterystyczne grupy funkcyjne,
rozumieć, jak funkcjonują enzymy,
znać pojęcie kwasu nukleinowego i sposób ich strukturalnego uporządkowania,
rozumieć procesy osmozy i dyfuzji,
rozróżniać pojęcia transportu pasywnego i aktywnego,
rozumieć pojęcie ciśnienia osmotycznego,
rozumieć proces przekazywania impulsu nerwowego, w tym pojęcia depolaryzacji i repolaryzacji
rozumieć zasadę działania neurotransmiterów,
rozumieć, w jaki sposób następuje replikacja DNA,
rozumieć, w jaki sposób powstaje mRNA i jak reguluje biosyntezę białka,
rozumieć funkcje metylotransferaz,
rozpoznawać struktury związków N-metylowych,
rozumieć reakcje metylowania i demetylowania,
prześledzić przepływ tlenu z puc do komórek organizmu i przepływ dwutlenku węgla z komórek organizmu do płuc, bazując na różnicach ciśnień parcjalnych.

SKU: 9788301211318
Kategoria:
Tags:, ,

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Wprowadzenie do chemii w zadaniach. Dla studentów nauk przyrodniczych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *