Symulacja procesów produkcyjnych

Symulacja i wizualizacja 3D są wskazywane jako jeden z filarów technologicznych nowoczesnego przemysłu, który na naszych oczach podlega procesom transformacji w kierunku dogłębnej cyfryzacji procesów w całym łańcuchu wartości, będącej sercem koncepcji Przemysłu 4.0.W książce autorzy starali się pokazać nie tylko możliwości, jakie daje dzisiaj technologia symulacyjna, w szczególności dyskretne systemy symulacyjne w obszarze szeroko rozumianego zarządzania produkcją i procesami pomocniczymi, lecz także pokreślić rolę, jaką odgrywa (i będzie odgrywać) symulacja w Przemyśle 4.0.W związku z tym czytelnik znajdzie w niej podstawowe informacje wprowadzające w zagadnienia modelowania i symulacji, kompleksowy przegląd zastosowań symulacji od poziomu produktu przez proces wytwarzania aż do poziomu fabryki w kontekście ich ścisłego powiązania z pozostałymi technologiami Przemysłu 4.0.Pokazano obszary wzajemnego przenikania symulacji z koncepcjami realizacji systemów cyber-fizycznych, cyfrowego bliźniaka, pionowej i poziomej integracji systemów, analiz big data, IoT, jak również rzeczywistości rozszerzonej czy rzeczywistości wirtualnej.

  • Autor: Damian Krenczyk,Paweł Pawlewski,Dariusz Plinta
  • Ilość stron: 312
  • Wydawnictwo: PWE
  • Numer ISBN: 978-83-208-2502-2
  • Data wydania: 2022-12-02

Symulacja i wizualizacja 3D są wskazywane jako jeden z filarów technologicznych nowoczesnego przemysłu, który na naszych oczach podlega procesom transformacji w kierunku dogłębnej cyfryzacji procesów w całym łańcuchu wartości, będącej sercem koncepcji Przemysłu 4.0. W książce autorzy starali się pokazać nie tylko możliwości, jakie daje dzisiaj technologia symulacyjna, w szczególności dyskretne systemy symulacyjne w obszarze szeroko rozumianego zarządzania produkcją i procesami pomocniczymi, lecz także pokreślić rolę, jaką odgrywa (i będzie odgrywać) symulacja w Przemyśle 4.0. W związku z tym czytelnik znajdzie w niej podstawowe informacje wprowadzające w zagadnienia modelowania i symulacji, kompleksowy przegląd zastosowań symulacji od poziomu produktu przez proces wytwarzania aż do poziomu fabryki w kontekście ich ścisłego powiązania z pozostałymi technologiami Przemysłu 4.0. Pokazano obszary wzajemnego przenikania symulacji z koncepcjami realizacji systemów cyber-fizycznych, cyfrowego bliźniaka, pionowej i poziomej integracji systemów, analiz big data, IoT, jak również rzeczywistości rozszerzonej czy rzeczywistości wirtualnej. Wskazano rolę oraz znaczenie symulacji i związanych z nią rozwiązań informatycznych w zastosowaniach wspomagających firmy w realizacji mapy drogowej do transformacji cyfrowej i automatyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w kierunku wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0. Omawiane w poszczególnych rozdziałach obszary i zakresy zastosowań symulacji obejmują przykłady od konkretnych praktycznych zastosowań w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stają inżynierowie i zarządzający procesami w firmach wytwórczych, przez implementacje w warunkach laboratoryjnych na poziomie proof of concept aż do nowych koncepcji i wskazania ich potencjału w przyszłych zastosowaniach i obszarach. Przedstawione koncepcje, jak również zaprezentowane wyniki badań naukowych i przemysłowych, poparte są odniesieniami do źródeł, dzięki którym czytelnik może znaleźć dodatkowe informacje czy pogłębić swoją wiedzę o często bardzo specjalistycznych zagadnieniach w kontekście Przemysłu 4.0. Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona menedżerów produkcji, zwłaszcza inżynierów procesów, inżynierów ciągłego doskonalenia i logistyków, którzy poszukują skutecznych metod i narzędzi wspomagających projektowanie i doskonalenie systemów produkcyjnych, a także rozwiązań wspomagających transformację cyfrową w kierunku koncepcji inteligentnej fabryki i Przemysłu 4.0. Ponadto książka może stanowić uzupełnienie treści wykładowych w kształceniu studentów na kierunkach politechnicznych związanych z inżynierią produkcji, inżynierią maszyn, logistyką i informatyką, a także z mechatroniką oraz automatyką i robotyką, kształcących przyszłe kadry w wymienionych wyżej zawodach.

SKU: 9788320825022
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Symulacja procesów produkcyjnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *