Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

W komentarzu przystępnie i kompleksowo omówiono zasady stosowania przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Uwzględnione zostały poglądy prezentowane w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym, jak również inne akty prawne, do których odsyła ustawa, w tym przepisy wykonawcze.

Autorka przedstawia najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy zasiłkowej, oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie istotnym dla praktyki jej stosowania, w tym zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., dotyczące np.:
• podmiotów objętych ubezpieczeniem chorobowym,
• korzystania z prawa do świadczeń przez osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w razie nieterminowego regulowania składek na ubezpieczenia społeczne,
• długości okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego,
• zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
• zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku,
• problematyki nienależnie pobranych świadczeń.

Przyjęty w opracowaniu sposób komentowania przepisów ukazuje zagadnienia związane z ochroną ubezpieczeniową w razie choroby i macierzyństwa oraz tendencje i kierunki zmian regulacji prawnej ustawy.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników instytucji publicznych, w tym zwłaszcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wymiaru sprawiedliwości, podmiotów zatrudniających i beneficjentów świadczeń (osób ubezpieczonych).Będzie przydatnym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki prawa ubezpieczeń społecznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  • Seria: Komentarze praktyczne
  • Autor: Karolina Stopka
  • Ilość stron: 508
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Numer ISBN: 978-83-8286-029-0
  • Data wydania: 2022-04-04

W komentarzu przystępnie i kompleksowo omówiono zasady stosowania przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Uwzględnione zostały poglądy prezentowane w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym, jak również inne akty prawne, do których odsyła ustawa, w tym przepisy wykonawcze.

Autorka przedstawia najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy zasiłkowej, oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie istotnym dla praktyki jej stosowania, w tym zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., dotyczące np.:
• podmiotów objętych ubezpieczeniem chorobowym,
• korzystania z prawa do świadczeń przez osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w razie nieterminowego regulowania składek na ubezpieczenia społeczne,
• długości okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego,
• zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
• zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku,
• problematyki nienależnie pobranych świadczeń.

Przyjęty w opracowaniu sposób komentowania przepisów ukazuje zagadnienia związane z ochroną ubezpieczeniową w razie choroby i macierzyństwa oraz tendencje i kierunki zmian regulacji prawnej ustawy.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników instytucji publicznych, w tym zwłaszcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wymiaru sprawiedliwości, podmiotów zatrudniających i beneficjentów świadczeń (osób ubezpieczonych). Będzie przydatnym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki prawa ubezpieczeń społecznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

SKU: 9788382860290
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *