Starsze przedszkolaki wyd. 2

Książka o skutecznej edukacji dzieci dla nauczycieli i dla rodziców starszych przedszkolaków.W jaki sposób osiągnąć dobre efekty wychowawcze i prowokować dorosłych do kierowania w mądry sposób edukacją dzieci?
Nie wystarczy wiedzieć, jakie zabawy i sytuacje zadaniowe należy organizować starszym przedszkolakom, lecz trzeba mieć świadomość, jakie są ich możliwości umysłowe.Publikacja Starsze przedszkolaki.Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu pod red. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej zawiera wiedzę stanowiącą bazę dla wszystkich zakresów działalności pedagogicznych.

  • Autor: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
  • Ilość stron: 420
  • Wydawnictwo: Bliżej Przedszkola
  • Numer ISBN: 978-83-64631-42-9
  • Data wydania: 2022-05-04

Książka o skutecznej edukacji dzieci dla nauczycieli i dla rodziców starszych przedszkolaków. W jaki sposób osiągnąć dobre efekty wychowawcze i prowokować dorosłych do kierowania w mądry sposób edukacją dzieci?
Nie wystarczy wiedzieć, jakie zabawy i sytuacje zadaniowe należy organizować starszym przedszkolakom, lecz trzeba mieć świadomość, jakie są ich możliwości umysłowe. Publikacja Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu pod red. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej zawiera wiedzę stanowiącą bazę dla wszystkich zakresów działalności pedagogicznych. W książce znajdują się nowe i mało znane informacje o skutecznych sposobach kierowania uczeniem się starszych przedszkolaków, o których powinien wiedzieć każdy świadomy nauczyciel i rodzic.
To ponad 400-stronicowa skarbnica praktycznej wiedzy, w której znajdziemy gotowe odpowiedzi na zagadnienia: Wprowadzenie do edukacji domowej i przedszkolnej starszych przedszkolaków;
• Relacje pomiędzy edukacją domową, przedszkolną i szkolną;
• Nowe sposoby kierowania procesem uczenia się dzieci;
• Organizacja procesu uczenia się;
• Konstruowanie autorskich programów wychowania przedszkolnego ;
Edukacja starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu;
• Kształtowanie u dzieci zdolności do rozróżniania dobra od zła;
• Wychowanie społeczne dzieci;
• Dbałość o rozwój mowy;
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych;
• Kształtowanie u dzieci umiejętności samoobsługowych;
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznych dzieci;
• Wdrażanie starszych przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo;
• Wychowanie przez sztukę;
• Wychowanie techniczne;
• Edukacja przyrodnicza;
• Wielostronne kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
• Wspomaganie rozwoju umysłowego starszych przedszkolaków wraz z edukacją matematyczną;
• Wychowanie rodzinne i obywatelskie;
• Niektóre problemy przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole;
• Dbałość o pozytywny wizerunek szkoły;
• Rozsądnie i merytorycznie o obniżeniu obowiązku rozpoczynania nauki szkolnej oraz odroczeniu z obowiązku szkolnego niektórych dzieci.„(…)
Książkę tę – z jednej strony – należy traktować jako kontynuację cyklu publikacji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, rozszerzających wiedzę rodziców i nauczycieli o tym, jakie są prawidłowości rozwojowe, dlaczego, w jaki sposób i w oparciu o jakie założenia koncepcyjne należy wspierać dzieci w rozwoju, wychowaniu i edukacji. Z drugiej zaś strony, jest to książka różniąca się od wcześniejszych, gdyż jako jedna z pierwszych bezpośrednio nawiązuje do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.). Stąd też wynika jej oryginalność, wyjątkowość i aktualność. To nie tylko kompendium wiedzy, ale – należy przypuszczać, że stanie się również kanonem literatury przedszkolnej. (…) Łączy bowiem wielką erudycję i doświadczenie pedagogiczne z niezwykłą wrażliwością i niespotykaną wręcz umiejętnością kontaktu z czytelnikiem”.– Fragment recenzji dr hab., prof. Ewy M. Kuleszy, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

SKU: 9788364631429
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Starsze przedszkolaki wyd. 2”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.