Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego

Stan prawny: grudzień 2016r. Niniejsza książka wyjaśnia, krok po kroku jak sporządzić poszczególne elementy wszystkich sprawozdań w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządowych. Publikacja opatrzona jest licznymi przykładami liczbowymi, informacjami wynikającymi z pism Ministerstwa Finansów Departamentu Długu Publicznego, schematami oraz wypełnionymi formularzami sprawozdań. Książka zawiera…

  • Autor: Lucyna Kuśnierz
  • Wydawnictwo: C. H. Beck
  • Numer ISBN: 9788325592110
  • Data wydania: 2018-02-26

Stan prawny: grudzień 2016r.

Niniejsza książka wyjaśnia, krok po kroku jak sporządzić poszczególne elementy wszystkich sprawozdań w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządowych. Publikacja opatrzona jest licznymi przykładami liczbowymi, informacjami wynikającymi z pism Ministerstwa Finansów Departamentu Długu Publicznego, schematami oraz wypełnionymi formularzami sprawozdań. Książka zawiera szczegółowe omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu sprawozdań w zakresie operacji finansowych i podaje wiele praktycznych, wypracowanych rozwiązań. 

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

jakie są terminy, formy przekazywania i obieg sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ZN,
jak i kiedy można dokonywać korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
jakie są najczęściej popełniane błędy przy  przekazywaniu tych sprawozdań,
jakie działania lub zaniechania w zakresie sprawozdawczości stanowią czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
jakie rozwiązania organizacyjne zastosować aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości
jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych,
jak prezentować zobowiązania według właściwych  grup wierzycieli,
jak wykazywać zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z,
jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ
jak wykazywać należności według prawidłowych grup dłużników,
jakich należności nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N,
jak prawidłowo kwalifikować należności i inne aktywa finansowe do poszczególnych tytułów w sprawozdaniu Rb-N,

jak wykazywać w sprawozdaniach Rb-N i Rb-ZN dane dotyczące należności i innych aktywów finansowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
jak unikać najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu poszczególnych sprawozdań.

SKU: 9788325592110
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *