Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie konstytucyjnej regulacji funkcjonowania Sądu Najwyższego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: podstawowych pojęć dotyczących władzy sądowniczej, takich jak: wymiar sprawiedliwości, sąd, prawo do sądu, władza sądownicza; ewolucji sądownictwa Najwyższego…

  • Autor: Stępień-Załucka Beata
  • Wydawnictwo: C. H. Beck
  • Numer ISBN: 9788325580681
  • Data wydania: 2018-02-26

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie konstytucyjnej regulacji funkcjonowania Sądu Najwyższego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące:
podstawowych pojęć dotyczących władzy sądowniczej, takich jak: wymiar sprawiedliwości, sąd, prawo do sądu, władza sądownicza;
ewolucji sądownictwa Najwyższego w Polsce;
fundamentalnych zasad sprawowania wymiaru sprawiedliwości, takich jak: niezależność sądów, niezawisłość sędziowska;
instrumentów sprawowania sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy (m.in. rozpoznawanie skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg na przewlekłość postępowania, skarg o wznowienie postępowanie oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne, wpływ poszczególnych instrumentów sprawowania wymiaru sprawiedliwości Sądu Najwyższego na system prawny);
kompetencji Sądu Najwyższego niezwiązanych z wymierzaniem sprawiedliwości, takich jak: stwierdzanie ważności wyborów do Sejmu i Senatu, stwierdzanie ważności wyboru Prezydenta RP na podstawie protestów wyborczych, stwierdzanie ważności wyborów referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego na podstawie protestów wyborczych, opiniowanie projektów ustaw i innych aktów normatywnych;
relacji Sądu Najwyższego z Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (m.in. problematyka ustalania wykładni aktów prawa powszechnie obowiązującego, pytania prawne Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego, pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).
Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Skierowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, którym przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej z tą tematyką. Będzie ona użyteczna także dla studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych, notarialnych.

SKU: 9788325580681
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *