Profesor Zbigniew Perzanowski (1922-1999)

Profesor Zbigniew Perzanowski (1922-1999), historyk mediewista, archiwista, specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii, wydawca źródeł historycznych.Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół dyplomatyki, paleografii, geografii historyczneji heraldyki.Opracował między innymi średniowieczne dzieje opactwa benedyktynów w Lubiniu, kancelarię i dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego oraz średniowieczne roty sądowe (wraz z Mieczysławem Karasiem), a także historię wielu małopolskich miast i wsi.Był współautorem (wraz ze Stanisławą Pańków) skryptu nauk pomocniczych historii i archiwistyki.

  • Autor: Opracowanie zbiorowe
  • Ilość stron: 240
  • Wydawnictwo: Avalon
  • Numer ISBN: 978-83-7730-559-1
  • Data wydania: 2021-11-30

Profesor Zbigniew Perzanowski (1922-1999), historyk mediewista, archiwista, specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii, wydawca źródeł historycznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół dyplomatyki, paleografii, geografii historyczneji heraldyki. Opracował między innymi średniowieczne dzieje opactwa benedyktynów w Lubiniu, kancelarię i dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego oraz średniowieczne roty sądowe (wraz z Mieczysławem Karasiem), a także historię wielu małopolskich miast i wsi. Był współautorem (wraz ze Stanisławą Pańków) skryptu nauk pomocniczych historii i archiwistyki. Badania monograficzne uzupełniał edycjami źródeł. Przez niemal czterdzieści lat był zaangażowany w edycję Annales Jana Długosza. Przez całe zawodowe życie związany był z Zakładem (Katedrą) Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, którym kierował od 1970 roku.. Był strażnikiem jego tradycji, publikując artykuły na temat jego historii, zbiorów oraz pracowników. W latach 1981-1991 był dyrektorem Archiwum Państwowego w Krakowie.
Współpracował także z innymi instytucjami, w szczególności z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Krakowie oraz Pracownią Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu PAN, przyczyniając się walnie swymi kwerendami do edycji monumentalnego „Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu”. Był wychowawcą licznego grona historyków i archiwistów, a także opiekunem Koła Naukowego Historyków Studentów UJ. Książka przypomina sylwetkę zasłużonego badacza w stulecie jego urodzin.

SKU: 9788377305591
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Profesor Zbigniew Perzanowski (1922-1999)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *