Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce

  • Autor: Barbara Siuta-Tokarska,Agnieszka Thier,Katarzyna Żmija
  • Ilość stron: 165
  • Wydawnictwo: PWN
  • Numer ISBN: 978-83-01-21394-7
  • Data wydania: 2020-10-08

Niniejsza monografia jest opracowaniem naukowym, w którym podjęto zagadnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarki narodowej.

Przedstawione zostały aktualne wskaźniki i dane dla Polski, które zaprezentowano na tle zmian w krajach Unii Europejskiej przy uwzględnieniu trzech wymiarów rozwoju: ekologicznego, społecznego i ekonomicznego. Zapewniło to możliwie wnikliwe, a zarazem złożone ujęcie tej problematyki. W pracy podjęta została także krytyczna analiza realizacji przyjętych celów rozwojowych Polski – w kontekście modelu rozwoju odpowiedzialnego – co pozwoliło na sformułowanie konkluzji teorio-poznawczych, odnoszących się do przebiegu i efektów realizowanych na poziomie kraju procesów rozwojowych w poszczególnych ich wymiarach. Monografia stanowi zatem wielopłaszczyznowe, a zarazem kompleksowe ujęcie procesów i problemów w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce w kontekście makroekonomicznym.

Zagadnienia zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego mają obecnie szczególne znaczenie nie tylko w obszarze naukowym, lecz także w zakresie polityki gospodarczej w Polsce i w innych krajach. (…) Opracowanie podejmuje te problemy w sposób zasługujący na uznanie, gdyż Autorki dokonały pogłębionej analizy literatury przedmiotu, docierając m.in. do mniej znanych pozycji, oraz przeprowadziły wiele badań własnych na podstawie danych statystycznych i innych źródeł. (…) Wziąwszy pod uwagę przedstawioną ocenę podjętej problematyki, struktury treści oraz merytorycznej zawartości monografii i jej strony formalnej, jestem przekonany, że przedkładane opracowanie stanowi pracę naukową o dużym stopniu nowości oraz istotnych walorach poznawczych.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka (z recenzji)

Problem kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego jest istotny z punktu widzenia naukowego. Na szczególne uznanie zasługują zatem podjęte i z sukcesem przeprowadzone badania pt. „Procesy

i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce. Kontekst makroekonomiczny”. Wybrany temat jest nie tylko ważny, lecz także aktualny. (…) Uważna lektura przedstawionej do recenzji monografii, analiza jej struktury i zawartości pozwalają stwierdzić, że praca zawiera wartościowe treści. Przedstawione rozważania są spójne, kompletne i zakończone konstruktywnymi wnioskami.

Prof. PO, dr hab. inż. Marcin Łuszczyk (z recenzji)

SKU: 9788301213947
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *