Prawo upadłościowe. Komentarz wyd. 3

Komentarz szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące: upadłości przedsiębiorców i konsumentów, wpływu ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne; bezskuteczności czynności prawnych w stosunku do masy upadłości; podziału wierzytelności na kategorie (koszty postępowania i inne zobowiązania masy); postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; obowiązków i kompetencji syndyka masy upadłości.

W trzecim wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące m.in.:

– systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych;

– relacji prywatno-prawnych między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, jak również wyposażenia rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także wyeliminowania wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny;

– dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami;

– wprowadzenia definicji listu zastawnego odwołującego się do mechanizmu podwójnego regresu; rozszerzenia zakresu informacji, które będą zawarte w warunkach emisji listów zastawnych, ustanowienia warunków umożliwiających zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych;

– usprawnienia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka);

– wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w ramach zwiększenia odporności instytucji finansowych m.in. w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków;

– określenia zasad emisji instrumentów kapitałowych, w tym obligacji kapitałowych jako nowej kategorii obligacji, kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich oraz środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji zgodnie z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów zajmujących się postępowaniem upadłościowym, doradców restrukturyzacyjnych – syndyków, tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych, a także dla adwokatów i radców prawnych.Będzie też przydatna komornikom i pracownikom organów egzekucyjnych administracji publicznej.

  • Seria: Komentarze praktyczne
  • Autor: Paweł Janda
  • Ilość stron: 1096
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Numer ISBN: 978-83-8328-823-9
  • Data wydania: 2023-09-22

Komentarz szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące: upadłości przedsiębiorców i konsumentów, wpływu ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne; bezskuteczności czynności prawnych w stosunku do masy upadłości; podziału wierzytelności na kategorie (koszty postępowania i inne zobowiązania masy); postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; obowiązków i kompetencji syndyka masy upadłości.

W trzecim wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące m.in.:

– systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych;

– relacji prywatno-prawnych między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, jak również wyposażenia rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także wyeliminowania wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny;

– dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami;

– wprowadzenia definicji listu zastawnego odwołującego się do mechanizmu podwójnego regresu; rozszerzenia zakresu informacji, które będą zawarte w warunkach emisji listów zastawnych, ustanowienia warunków umożliwiających zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych;

– usprawnienia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka);

– wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w ramach zwiększenia odporności instytucji finansowych m.in. w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków;

– określenia zasad emisji instrumentów kapitałowych, w tym obligacji kapitałowych jako nowej kategorii obligacji, kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich oraz środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji zgodnie z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów zajmujących się postępowaniem upadłościowym, doradców restrukturyzacyjnych – syndyków, tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych, a także dla adwokatów i radców prawnych. Będzie też przydatna komornikom i pracownikom organów egzekucyjnych administracji publicznej.

SKU: 9788383288239
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Prawo upadłościowe. Komentarz wyd. 3”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *