Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące wyd. 7

Stan prawny: 2 czerwca 2023 r.

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.10.2023 r. (Dz.U.z 2022 r. poz. 2600) – w podwójnym stanie prawnym.

Zbiór zawiera:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych – wyciąg,
Ustawa o obywatelstwie polskim – wyciąg,
Ustawa o partiach politycznych – wyciąg,
Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – wyciąg,
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – wyciąg,
Ustawa o umowach międzynarodowych – wyciąg,
Kodeks wyborczy oraz przepisy wprowadzające – wyciąg,
Ustawa o referendum ogólnokrajowym – wyciąg,
Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora – wyciąg,
Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
Ustawa o sejmowej komisji śledczej,
Ustawa o obronie Ojczyzny – wyciąg,
Ustawa o Radzie Ministrów – wyciąg,
Ustawa o Sądzie Najwyższym – wyciąg,
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
Ustawa o Trybunale Stanu,
Kodeks postępowania cywilnego – wyciąg,
Kodeks postępowania karnego – wyciąg,
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa – wyciąg,
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli – wyciąg,
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich – wyciąg,
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka – wyciąg,
Ustawa o radiofonii i telewizji – wyciąg,
Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom, Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg,
Ustawa o stanie wyjątkowym – wyciąg,
Ustawa o stanie klęski żywiołowej – wyciąg,
Rozporządzenia,
Indeks rzeczowy.
Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.
Aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Wyróżnienie najnowszych zmian
Wybór aktów prawnych
Indeks rzeczowy

  • Seria: Teksty ustaw becka
  • Autor: Opracowanie zbiorowe
  • Ilość stron: 562
  • Wydawnictwo: C.H.Beck
  • Numer ISBN: 978-83-8291-929-5
  • Data wydania: 2023-07-21

Stan prawny: 2 czerwca 2023 r.

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.10.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600) – w podwójnym stanie prawnym.

Zbiór zawiera:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych – wyciąg,
Ustawa o obywatelstwie polskim – wyciąg,
Ustawa o partiach politycznych – wyciąg,
Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – wyciąg,
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – wyciąg,
Ustawa o umowach międzynarodowych – wyciąg,
Kodeks wyborczy oraz przepisy wprowadzające – wyciąg,
Ustawa o referendum ogólnokrajowym – wyciąg,
Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora – wyciąg,
Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
Ustawa o sejmowej komisji śledczej,
Ustawa o obronie Ojczyzny – wyciąg,
Ustawa o Radzie Ministrów – wyciąg,
Ustawa o Sądzie Najwyższym – wyciąg,
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
Ustawa o Trybunale Stanu,
Kodeks postępowania cywilnego – wyciąg,
Kodeks postępowania karnego – wyciąg,
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa – wyciąg,
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli – wyciąg,
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich – wyciąg,
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka – wyciąg,
Ustawa o radiofonii i telewizji – wyciąg,
Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom, Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg,
Ustawa o stanie wyjątkowym – wyciąg,
Ustawa o stanie klęski żywiołowej – wyciąg,
Rozporządzenia,
Indeks rzeczowy.
Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.
Aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Wyróżnienie najnowszych zmian
Wybór aktów prawnych
Indeks rzeczowy

SKU: 9788382919295
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące wyd. 7”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *