Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych

Spis treści ANDRZEJ JANECZEK, MICHAŁ PARCZEWSKI, Wprowadzenie Część I. Na styku Wschodu i Zachodu SYLWIA JĘDRZEJEWSKA, Południowo-wschodnia strefa osadnictwa wczesnosłowiańskiego w Polsce. Stan rozpoznania źródeł archeo­logicznych ADRIAN JUSUPOVIĆ, Żaden książę nie wszedł tak daleko w lacką jak Włodzimierz Wielki. Wydarzenia z końca X wieku i…

  • Autor: Michał Dzik, Jerzy Ginalski, Andrzej Janeczek, Grzegorz Jawor, Adrian Jusupović, Sylwia Jędrzejewska, Piotr N. Kotowicz, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Renata Leśniakiewicz-Drzymała, Jakub Morawiec, Łukasz Neubauer, Michał Parczewski, Aleksander Paroń, Joanna Srholec-Skórzewska, Krzysztof Stopka, Tadeusz M. Trajdos, Renata Trawka
  • Ilość stron: 418
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Numer ISBN: 9788379966943
  • Data wydania: 2019-12-13

Spis treści

ANDRZEJ JANECZEK, MICHAŁ PARCZEWSKI, Wprowadzenie

Część I. Na styku Wschodu i Zachodu

SYLWIA JĘDRZEJEWSKA, Południowo-wschodnia strefa osadnictwa wczesnosłowiańskiego w Polsce. Stan rozpoznania źródeł archeo­logicznych

ADRIAN JUSUPOVIĆ, Żaden książę nie wszedł tak daleko w lacką jak Włodzimierz Wielki. Wydarzenia z końca X wieku i ich recepcja w XIII wieku

MICHAŁ DZIK, Cmentarzyska i migracje. Osadnictwo w północnej części pogranicza polsko-ruskiego w XI-XII wieku w świetle materiałów ze stanowisk sepulkralnych

JERZY GINALSKI, PIOTR N. KOTOWICZ, Gród u „wrót węgierskich” – staroruski Sanok i jego najbliższe zaplecze

ANDRZEJ JANECZEK, Ruś w Koronie: stara nazwa i nowa tożsamość regionalna (po aneksji w połowie XIV wieku)

GRZEGORZ JAWOR, Ius Valachicum jako narzędzie kolonizacji ob­szarów peryferyjnych (na przykładzie pogranicza polsko-ruskiego w XIV-XVI wieku)

TADEUSZ M. TRAJDOS, Życie religijne w archidiecezji halickiej/lwowskiej do końca XV wieku

KRZYSZTOF STOPKA, Katolicyzm ormiański na Wschodzie a kształ­towanie się struktur organizacyjnych Kościoła ormiańskiego w Kró­lestwie Polskim i w Wielkim Księstwie Litewskim (XIV-XV wiek)

ALEKSANDER PAROŃ, Dlaczego powstały „Dzikie Pola”? Trudne sąsiedztwo społeczności koczowniczych i rolniczych na przykładzie południowo-wschodnich kresów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księ­stwa Litewskiego

RENATA TRAWKA, Z badań nad kancelarią arcybiskupów halickich i lwowskich. Formularz dokumentów Jakuba Strepy

Część II. Na pograniczu Słowiańszczyzny i Skandynawii – polskie badania nordystyczne

JAKUB MORAWIEC, Sigvatr ?or?arson – skald między poezją i polityką

ŁUKASZ NEUBAUER, Skomplikowane relacje geopolityczne w dziesiąto- wiecznej Anglii na przykładzie Ascfertha, northumbryjskiego zakładnika wymienionego w anglosaskim poemacie Bitwa pod Maldon

JOANNA SRHOLEC-SKÓRZEWSKA, Więzy rodzinne na podstawie analizy ślubów składanych świętym oraz darowizn ex-voto w islandzkiej tradycji średniowiecznej

RENATA LEŚNIAKIEWICZ-DRZYMAŁA, Legenda Sigurda Fáfnisbani na portalach norweskich kościołów słupowych – interpretatio christiana przed­chrześcijańskiego mitu?

Część III. Materiały sekcji 20 (Sekcja otwarta)

MAŁGORZATA KOŁACZ-CHMIEL, Związki przedmałżeńskie a moral­ność wiejska w Polsce XV wieku

SKU: 9788379966943
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *