Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975

Prezentowana publikacja przedstawia działalność aparatu bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975.Składa się z wprowadzenia, trzech rozdziałów oraz aneksu.W rozdziale pierwszym omówiono proces organizowania aparatu bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim, jego strukturę oraz zmiany, jakim podlegała w kolejnych latach.Przeanalizowano działalność pionów operacyjnych, Referatu Śledczego, pionów pomocniczych oraz komórek nieoperacyjnych.Ponadto przedstawiono funkcjonariuszy należących do kadry kierowniczej, zaprezentowano obsadę personalną i portret zbiorowy funkcjonariuszy UB/SB w Nowym Sączu.

  • Autor: Marcin Kasprzycki
  • Ilość stron: 1232
  • Wydawnictwo: IPN
  • Numer ISBN: 978-83-8098-941-2
  • Data wydania: 2020-09-01

Prezentowana publikacja przedstawia działalność aparatu bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975. Składa się z wprowadzenia, trzech rozdziałów oraz aneksu.W rozdziale pierwszym omówiono proces organizowania aparatu bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim, jego strukturę oraz zmiany, jakim podlegała w kolejnych latach. Przeanalizowano działalność pionów operacyjnych, Referatu Śledczego, pionów pomocniczych oraz komórek nieoperacyjnych. Ponadto przedstawiono funkcjonariuszy należących do kadry kierowniczej, zaprezentowano obsadę personalną i portret zbiorowy funkcjonariuszy UB/SB w Nowym Sączu. W rozdziale drugim opisano osobowe środki pracy operacyjnej. Przedstawiono rozwój sieci agenturalnej, a także przykłady wykorzystania przez aparat bezpieczeństwa osobowych źródeł informacji w kontrolowanych operacyjnie środowiskach. Poruszono kwestię roli i wykorzystania w pracy operacyjnej lokali kontaktowych i mieszkań konspiracyjnych. W najobszerniejszym rozdziale trzecim, składającym się z wprowadzenia i jedenastu podrozdziałów, omówiono kierunki działań operacyjnych nowosądeckiego aparatu bezpieczeństwa prowadzonych wobec środowisk, grup społecznych, organizacji konspiracyjnych, partii politycznych, instytucji religijnych, zakładów pracy, a także poszczególnych osób, traktowanych przez UB/SB jako zagrożenie dla władz. W aneksie zamieszczono wykaz różnej kategorii spraw operacyjnych, założonych i prowadzonych przez UB i SB w latach 1955–1975.

SKU: 9788380989412
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *