Od zakazu do wolności. Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki

Ze Wstępu: Wolność twórczości artystycznej stanowi współcześnie jedno z najważniejszych praw człowieka w sferze kultury2. Wiele państw europejskich wyraża ją explicite w narodowych konstytucjach, a w większości krajów została jednoznacznie rozpoznana w orzecznictwie sądowym. Swobodę ekspresji w sztuce gwarantują także przepisy europejskiego prawa międzynarodowego z…

  • Autor: Mateusz Maria Bieczyński
  • Ilość stron: 672
  • Tytuł oryginału: Od zakazu do wolności. Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki
  • Wydawnictwo: Silva Rerum
  • Numer ISBN: 9788365578853
  • Data wydania: 2021-01-01

Ze Wstępu: Wolność twórczości artystycznej stanowi współcześnie jedno z najważniejszych praw człowieka w sferze kultury2. Wiele państw europejskich wyraża ją explicite w narodowych konstytucjach, a w większości krajów została jednoznacznie rozpoznana w orzecznictwie sądowym. Swobodę ekspresji w sztuce gwarantują także przepisy europejskiego prawa międzynarodowego z zakresu praw człowieka. Jej obowiązywanie potwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Dokonując wykładni art. 10 Europejskiej konwencji praw człowieka, uznał on, że gwarancja wolności wypowiedzi przewidziana w tym przepisie obejmuje również dzieła sztuki3. Także Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z roku 2000, która na mocy Traktatu lizbońskiego stała się integralną częścią tzw. prawa pierwotnego Unii Europejskiej w roku 2007, zawiera gwarancję jej poszanowania ? art. 13 stanowi, że ?sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń?. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 30 marca 2010 roku, sygn. nr C 83/02

SKU: 9788365578853
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Od zakazu do wolności. Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *