Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce. Systemowa analiza interdyscyplinarna

Dr Michał Araszkiewicz – adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.Zajmuje się między innymi teorią argumentacji prawniczej, zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w odniesieniu do prawa oraz metodologią nauk prawnych, w tym ekonomicznej analizy prawa.Członek między innymi Executive Committee of International Association for Artificial Intelligence and Law, Steering Committee JURIX, zarządu stowarzyszenia ArgDiaP.

  • Autor: Opracowanie zbiorowe
  • Ilość stron: 566
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Numer ISBN: 978-83-233-4929-7
  • Data wydania: 2022-01-11

Dr Michał Araszkiewicz – adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Zajmuje się między innymi teorią argumentacji prawniczej, zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w odniesieniu do prawa oraz metodologią nauk prawnych, w tym ekonomicznej analizy prawa. Członek między innymi Executive Committee of International Association for Artificial Intelligence and Law, Steering Committee JURIX, zarządu stowarzyszenia ArgDiaP. Ekspert Instytutu Prawa i Społeczeństwa.

Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ – zatrudniony w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Prowadzone przez niego badania obejmują modelowanie, prognozowanie i symulację procesów ekonomicznych, problematykę rozwoju zrównoważonego i endogenicznego oraz powiązania zjawisk społecznych – w tym demograficznych i prawnych – z ekonomicznymi, jak również zagadnienia ekonomicznej analizy prawa.

Dr hab. Wojciech Grabowski, prof. UŁ – pracuje w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem i współautorem licznych artykułów opublikowanych między innymi w takich czasopismach, jak „Research Policy”, „Industry and Innovation” i „Social Indicators Research, Economic Modelling”, a także kilku monografii. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz realizował kilkanaście krajowych i międzynarodowych grantów badawczych. Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim zastosowania ekonometrycznych metod analizy danych indywidualnych. Prace badawcze są związane głównie z zastosowaniem metod mikroekonometrycznych w badaniach przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Dr hab. Jan Winczorek – adiunkt w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Instytutu Socjologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się dostępem do prawa, teoretyczną socjologią prawa i teorią prawa

SKU: 9788323349297
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce. Systemowa analiza interdyscyplinarna”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *