Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

W publikacji przedstawiono instytucje i przebieg postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym.Czynności sądu zostały omówione w zakresie wyznaczonym przepisami zasadniczego trybu postępowania cywilnego, jakim jest proces, ze wskazaniem odpowiedniego ich stosowania w postępowaniu nieprocesowym (art. 13 § 2 k.p.c.).

Metodyka została znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniego wydania.Przedstawiono nowy system gromadzenia materiału dowodowego, obowiązek sądu do udzielania stronom pouczeń dotyczących czynności procesowych, a także – stanowiący novum w krajowej procedurze cywilnej – obowiązek pouczenia przez sąd o prawdopodobnym wyniku sprawy oraz uprzedzeniu stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej.Objaśniono nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest skarga nadzwyczajna, ze wskazaniem na relacje zachodzące między tym środkiem zaskarżenia oraz skargą kasacyjną, skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargą o wznowienie postępowania.

Ponadto przybliżono nowe regulacje dotyczące m.in.:
– nadużycia prawa procesowego oraz związane z ciężarem wspierania postępowania przez strony,
– pozwu i powództwa, m.in. pisma niebędącego pozwem oraz powództwa oczywiście bezzasadnego,
– postępowań odrębnych, w tym ponownego uregulowania spraw gospodarczych w takim postępowaniu i nowego postępowania odrębnego w sprawach z zakresu własności intelektualnej,
– sporządzania i doręczania uzasadnień wyroków i postanowień,
– czynności sądu w postępowaniach: zabezpieczającym, o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz egzekucyjnym.

Istotną zaletą publikacji jest autorski wybór najważniejszych i najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego.

  • Autor: Henryk Pietrzkowski
  • Ilość stron: 1292
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Numer ISBN: 978-83-8223-599-9
  • Data wydania: 2021-03-17

W publikacji przedstawiono instytucje i przebieg postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym. Czynności sądu zostały omówione w zakresie wyznaczonym przepisami zasadniczego trybu postępowania cywilnego, jakim jest proces, ze wskazaniem odpowiedniego ich stosowania w postępowaniu nieprocesowym (art. 13 § 2 k.p.c.).

Metodyka została znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniego wydania. Przedstawiono nowy system gromadzenia materiału dowodowego, obowiązek sądu do udzielania stronom pouczeń dotyczących czynności procesowych, a także – stanowiący novum w krajowej procedurze cywilnej – obowiązek pouczenia przez sąd o prawdopodobnym wyniku sprawy oraz uprzedzeniu stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej. Objaśniono nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest skarga nadzwyczajna, ze wskazaniem na relacje zachodzące między tym środkiem zaskarżenia oraz skargą kasacyjną, skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargą o wznowienie postępowania.

Ponadto przybliżono nowe regulacje dotyczące m.in.:
– nadużycia prawa procesowego oraz związane z ciężarem wspierania postępowania przez strony,
– pozwu i powództwa, m.in. pisma niebędącego pozwem oraz powództwa oczywiście bezzasadnego,
– postępowań odrębnych, w tym ponownego uregulowania spraw gospodarczych w takim postępowaniu i nowego postępowania odrębnego w sprawach z zakresu własności intelektualnej,
– sporządzania i doręczania uzasadnień wyroków i postanowień,
– czynności sądu w postępowaniach: zabezpieczającym, o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz egzekucyjnym.

Istotną zaletą publikacji jest autorski wybór najważniejszych i najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego.

SKU: 9788382235999
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *