Lean Management na publicznych uczelniach akademickich

Badania nad szkolnictwem wyższym w Europie są realizowane od wielu dekad.Także na gruncie polskim w ostatnich latach powstało wiele prac systematyzujących wiedzę w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym.Głównym celem prezentowanej monografii jest przeprowadzenie oceny wykorzystania założeń koncepcji Lean Management oraz jej instrumentów na publicznych uczelniach akademickich w Polsce oraz wskazanie dalszych możliwości jej implementacji.Zainteresowanie tematyką koncepcji doskonalenia, w tym Lean Management jako obszarem badawczym w ramach szkolnictwa wyższego i zarządzania uczelnią wzrosło wraz z powstaniem koncepcji New Public Management (NPM).

  • Autor: Marcin Jakubiec
  • Ilość stron: 258
  • Wydawnictwo: PWE
  • Numer ISBN: 978-83-208-2439-1
  • Data wydania: 2021-12-06

Badania nad szkolnictwem wyższym w Europie są realizowane od wielu dekad. Także na gruncie polskim w ostatnich latach powstało wiele prac systematyzujących wiedzę w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym. Głównym celem prezentowanej monografii jest przeprowadzenie oceny wykorzystania założeń koncepcji Lean Management oraz jej instrumentów na publicznych uczelniach akademickich w Polsce oraz wskazanie dalszych możliwości jej implementacji. Zainteresowanie tematyką koncepcji doskonalenia, w tym Lean Management jako obszarem badawczym w ramach szkolnictwa wyższego i zarządzania uczelnią wzrosło wraz z powstaniem koncepcji New Public Management (NPM). Koncepcja NPM podkreślała nastawienie administracji na skuteczność działania, ekonomiczną wydajność, jakość oraz wyniki.
Na strukturę monografii składa się pięć rozdziałów teoretyczno-poznawczo-empirycznych. Dwa pierwsze rozdziały tworzą część teoretyczno-poznawczą monografii, trzy kolejne składają się na część empiryczną. Badania zrealizowano z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych. W konkluzji autor monografii przedstawił wkład zrealizowanych badań w rozwój dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości oraz rekomendacje dla zarządzających uczelniami w zakresie podjętej tematyki.

SKU: 9788320824391
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Lean Management na publicznych uczelniach akademickich”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.