Kształtowanie europejskiej wartości dodanej w kontekście ponadnarodowych dóbr publicznych

Europejska wartość dodana jest pojęciem szeroko komentowanym w zagranicznej literaturze przedmiotu oraz w debacie publicznej.Komisja Europejska wielokrotnie wspomina o europejskiej wartości dodanej przy okazji raportów ewaluacyjnych cząstkowych lub całościowych, jednak zazwyczaj są to oceny jakościowe i rzadko można znaleźć opinię, iż cel w postaci europejskiej wartości dodanej nie został osiągnięty.W polskiej literaturze przedmiotu brak jest publikacji, które dotyczą problemu europejskiej wartości dodanej w szerszym zakresie.W niniejszej publikacji podjęto próbę zbadania zjawiska europejskiej wartości dodanej wybranych działań finansowanych z budżetu UE.

  • Autor: Katarzyna Stabryła-Chudzio
  • Ilość stron: 224
  • Wydawnictwo: PWE
  • Numer ISBN: 978-83-208-2448-3
  • Data wydania: 2022-12-09

Europejska wartość dodana jest pojęciem szeroko komentowanym w zagranicznej literaturze przedmiotu oraz w debacie publicznej. Komisja Europejska wielokrotnie wspomina o europejskiej wartości dodanej przy okazji raportów ewaluacyjnych cząstkowych lub całościowych, jednak zazwyczaj są to oceny jakościowe i rzadko można znaleźć opinię, iż cel w postaci europejskiej wartości dodanej nie został osiągnięty. W polskiej literaturze przedmiotu brak jest publikacji, które dotyczą problemu europejskiej wartości dodanej w szerszym zakresie. W niniejszej publikacji podjęto próbę zbadania zjawiska europejskiej wartości dodanej wybranych działań finansowanych z budżetu UE. A zatem zaprezentowane badania nie wyczerpują podjętej tematyki, stanowiąc przyczynek do dalszych rozważań poprzez przynajmniej częściowe wypełnienie luki badawczej. Ze względu na fakt, że europejska wartość dodana jest różnie definiowana w literaturze przedmiotu, w monografii wybrano spojrzenie makroekonomiczne, biorąc pod uwagę PKB wszystkich 28 krajów członkowskich w latach 2000-2019 . Głównym celem monografii było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy budżet Unii Europejskiej stwarza dogodne warunki dla integracji społeczno-gospodarczej z punktu widzenia europejskiej wartości dodanej i jakie są tego konsekwencje dla państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-gospodarczego. Zmiany te dotyczą obu stron budżetu ogólnego. Reformy po stronie dochodów są obecnie związane z istnieniem mechanizmów korekcyjnych i ewentualnym wprowadzeniem europejskich podatków. Dyskusja na temat strony wydatków dotyczy z kolei wielkości budżetu UE i niektórych zmian w strukturze budżetu, które mogłyby uwzględniać perspektywy globalizacji i rozwoju UE.

SKU: 9788320824483
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Kształtowanie europejskiej wartości dodanej w kontekście ponadnarodowych dóbr publicznych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *