Kronos 4/2021 Hindusi

Kolejny numer kwartalnika „Kronos”, który poświęcony poświęcony hinduskiej myśli spekulatywnej i orientalnym sposobom istnienia:

• G.W.F.Hegel o Bhagawadgicie
• Arthur Schopenhauer i Edmund Husserl o Indiach i hinduizmie,
• Mircea Eliade, Wprowadzenie do tantryzmu
• Jorge Luis Borges i Alicia Jurado, Czym jest buddyzm
• Jorge Luis Borges, Dwa sposoby przekładania
• Jorge Luis Borges, Homeryckie wersje
• Jorge Luis Borges, Tłumacze 1001 Nocy
• Jean-Luc Nancy, Ciało

Religie Dalekiego Wschodu, buddyzm i hinduizm, można studiować na dwa sposoby.Pierwszy ma charakter (tak go nazwijmy) obiektywny.Można studiować religijne pisma Hindusów, uczyć się starożytnych języków i alfabetów, żeby w ten sposób – odrywając się od siebie – dotrzeć do wiedzy, która nadal, choć minęły tysiąclecia, głęboko do nas przemawia.

  • Autor: Opracowanie zbiorowe
  • Ilość stron: 302
  • Wydawnictwo: Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego
  • Numer ISBN: 1897-1555-4/2021
  • Data wydania: 2022-11-30

Kolejny numer kwartalnika „Kronos”, który poświęcony poświęcony hinduskiej myśli spekulatywnej i orientalnym sposobom istnienia:

• G.W.F. Hegel o Bhagawadgicie
• Arthur Schopenhauer i Edmund Husserl o Indiach i hinduizmie,
• Mircea Eliade, Wprowadzenie do tantryzmu
• Jorge Luis Borges i Alicia Jurado, Czym jest buddyzm
• Jorge Luis Borges, Dwa sposoby przekładania
• Jorge Luis Borges, Homeryckie wersje
• Jorge Luis Borges, Tłumacze 1001 Nocy
• Jean-Luc Nancy, Ciało

Religie Dalekiego Wschodu, buddyzm i hinduizm, można studiować na dwa sposoby. Pierwszy ma charakter (tak go nazwijmy) obiektywny. Można studiować religijne pisma Hindusów, uczyć się starożytnych języków i alfabetów, żeby w ten sposób – odrywając się od siebie – dotrzeć do wiedzy, która nadal, choć minęły tysiąclecia, głęboko do nas przemawia. Sposób drugi zarysowuje kształt przeciwny i ma charakter subiektywny. Zaczyna od współczesności, od świata, który nas otacza i który w sobie nosimy, żeby następnie cofnąć się do europejskich tradycji czytania Hindusów. Odwrotny jest tu porządek zadawanych pytań. Najpierw pytamy o powody naszej podróży na Wschód i pojęcia oraz wyobrażenia, które pomogą nam – albo przeszkodzą – w zrozumieniu Azjatów. Także i w tej podróży ważne jest bowiem, co w nią ze sobą zabieramy.

Spis treści:
PREZENTACJE
Hymn do niewiadomego Boga. Rygweda X, 121 w przekładzie Józefa Jankowskiego
Raimon Panikkar, Narodzenie Boże. Komentarz do hymnu RV X, 121 (Hiranjagarbha)
Trzy hymny o początku świata. Rygweda X, 81, 82, 190 w przekładzie Macieja St. Zięby
Paul Deussen, Hymny do Wszechtwórcy. Komentarz do hymnów RV X, 81–8216
Raimon Panikkar, Twórczość gorejąca. Komentarz do hymnu RV X, 190
Hymn o Stworzeniu. Rygweda X, 129 w przekładzie Konstantego Regameya
Raimon Panikkar, Hymn Początku. Komentarz do hymnu RV X, 129 (Nasadija-sukta)
Bhagawadgita, pieśni V–VI i XI–XV w przekładzie Józefa Jankowskiego
Józef Jankowski. Nota biograficzna

ESEJE
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, O epizodzie Mahabharaty znanym pod nazwą Bhagawadgity Wilhelma Humboldta
Arthur Schopenhauer, Z rękopisów. Fragmenty o Indiach (1814–1817)
Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Edmund Husserl i (brakująca) recepcja filozofii indyjskiej. Wprowadzenie do przekładu
Edmund Husserl, Sokrates – Budda
Rudolf Otto, Zen jako skrajna postać numinotycznego irracjonalizmu
Jorge Luis Borges, Alicia Jurado, Czym jest buddyzm
Konstanty Regamey, Indie
Rozmowa księcia Dary Śikoha z fakirem Bawą Lalem
Jerzy Ziemacki, Rozwój potęgi woli przez jogę

LITERATURA
Bronisław Świderski, Miłość na starość. Powieść (Rozdział V)

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Anna Dziedzic, Maurycy Straszewski o filozofii indyjskiej
Maurycy Straszewski, Powstanie i rozwój pesymizmu w Indiach (fragment)

ANTYKWARIAT
Szymon Wróbel, Ka albo zasada orientalna

RECENZJE I POLEMIKI
Leon Cyboran, Joga Mircei Eliadego. Recenzja wewnętrzna
Edmund Husserl, O mowach Gautamy Buddy

KRONOS 4/2021 – O tytule

Kwartalnik kulturalno-filozoficzny, skierowany do szerokiego grona odbiorców. Przedstawia teksty polskiej i światowej humanistyki, klasyczną i najnowszą myśl dotyczącą kultury, sztuki i społeczeństwa.

„KRONOS” to magazyn kulturalno-filozoficzny wydawany od 2007 roku, który zajmuje bardzo ważną pozycję w segmencie rynku czasopism poświęconych kulturze. Przedstawia wartościowe teksty polskiej i światowej humanistyki, klasyczną oraz najnowszą myśl dotyczącą problematyki kultury, sztuki i społeczeństwa. W każdym numerze znajdują się następujące działy: „Prezentacje”, w których umieszczane są przekłady ze światowej literatury humanistycznej; „Eseje” – zawierają artykuły autorów współczesnych (polskich i obcojęzycznych); „Archiwum filozofii polskiej” – przypomina prace filozofów polskich powstałe przed 1940 rokiem. Ponadto w magazynie zamieszczane są recenzje, opinie i polemiki. Okładki pisma przygotowywane są przez cenionych polskich artystów.

SKU: 9771897155210X
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Kronos 4/2021 Hindusi”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *