Jakość kosztuje. Studium zarządzania sprawnością procesów organizacji

Autor stawia pytanie: Na czym polega zarządzanie jakością (ZJ) w organizacji?Odpowiadając przedstawia w książce modele zjawisk kształtujących jakość na poziomach operacyjnym, taktycznym i strategicznym.Słuszności tytułowej tezy „Jakość kosztuje” dowodzi, przedstawiając ZJ jako zarządzanie potencjałem zasobów organizacji, w którym: zapewnienie polega na alokacji potencjału, zgodnie z przyjętą taktyką użycia zasobów, natomiast doskonalenie polega na zwiększaniu dostępnego potencjału.

Pokazuje, że zakres wykorzystania dostępnego potencjału organizacji zależy od poziomu zaangażowania kierownictwa poziomu strategicznego w doskonalenie, a wyrazem przywództwa w doskonaleniu, sprawowanego przez kierownictwo, jest: rozwijanie własnych kompetencji, właściwych dla paradygmatu Shewharta, niezbędnych w sprawowaniu przywództwa; wzięcie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i udostępnienie potencjału władzy do powstrzymania ich negatywnych skutków; kształtowanie strategii rozwoju potencjału organizacji, wykorzystującej wzrost zrównoważony; tworzenie warunków do maksymalnego wykorzystania potencjału zaangażowania interesariuszy organizacji w jej rozwój.

Jak stwierdza recenzent książki: „Monografia jest oryginalną, wielowątkową i ważną pozycją w obszarze nauki o zarządzaniu.Autor przedstawia ciekawe rozważania dotyczące kompetencji przywódcy w procesie zarządzania organizacją.

  • Autor: Jan M. Myszewski
  • Ilość stron: 718
  • Wydawnictwo: Poltext
  • Numer ISBN: 978-83-8175-286-2
  • Data wydania: 2021-10-22

Autor stawia pytanie: Na czym polega zarządzanie jakością (ZJ) w organizacji? Odpowiadając przedstawia w książce modele zjawisk kształtujących jakość na poziomach operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Słuszności tytułowej tezy „Jakość kosztuje” dowodzi, przedstawiając ZJ jako zarządzanie potencjałem zasobów organizacji, w którym: zapewnienie polega na alokacji potencjału, zgodnie z przyjętą taktyką użycia zasobów, natomiast doskonalenie polega na zwiększaniu dostępnego potencjału.

Pokazuje, że zakres wykorzystania dostępnego potencjału organizacji zależy od poziomu zaangażowania kierownictwa poziomu strategicznego w doskonalenie, a wyrazem przywództwa w doskonaleniu, sprawowanego przez kierownictwo, jest: rozwijanie własnych kompetencji, właściwych dla paradygmatu Shewharta, niezbędnych w sprawowaniu przywództwa; wzięcie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i udostępnienie potencjału władzy do powstrzymania ich negatywnych skutków; kształtowanie strategii rozwoju potencjału organizacji, wykorzystującej wzrost zrównoważony; tworzenie warunków do maksymalnego wykorzystania potencjału zaangażowania interesariuszy organizacji w jej rozwój.

Jak stwierdza recenzent książki: „Monografia jest oryginalną, wielowątkową i ważną pozycją w obszarze nauki o zarządzaniu. Autor przedstawia ciekawe rozważania dotyczące kompetencji przywódcy w procesie zarządzania organizacją. Sięga do Systemu Pogłębionej Wiedzy Deminga (SPW). Stawia słuszną tezę, że warunkiem koniecznym zrównoważonego rozwoju potencjału organizacji jest przywództwo kierownictwa strategicznego oparte na SPW. Dużo uwagi poświęca roli przywództwa i jego cechom. Zmierza w ten sposób do zamodelowania rozwijania potencjału organizacji i jego cykliczności”.

Prof. ALK dr hab. inż. Jan M. Myszewski od lat bada strukturę procesu zarządzania jakością. Obecnie pracuje na Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada zarządzanie jakością, zarządzanie logistyką i zarządzanie produkcją. Autor podręcznika „Po prostu jakość” oraz licznych publikacji w czasopismach naukowych.

SKU: 9788381752862
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Jakość kosztuje. Studium zarządzania sprawnością procesów organizacji”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *