Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji

Motywem napisania niniejszej książki było dążenie do prezentacji roli hotelarstwa na rynku turystycznym, ukazanie kierunków zmian zarówno w jego systemie zarządzania, jak i rozwoju, głównie wymuszanych przez zmiany zachodzące w jego otoczeniu.

Książka składa się z ośmiu rozdziałów.W rozdziale 1 scharakteryzowano istotę hotelarstwa, kryteria klasyfikacji hoteli oraz rolę hotelarstwa w obsłudze ruchu turystycznego.W rozdziale 2 zaprezentowano podstawowe rodzaje współczesnej turystycznej bazy noclegowej.Rozdział 3 prezentuje składniki głównej, cząstkowej usługi hotelowej, tj. usługi zakwaterowania.

  • Autor: Józef Sala
  • Ilość stron: 300
  • Wydawnictwo: PWE
  • Numer ISBN: 978-83-208-2329-5
  • Data wydania: 2020-05-27

Motywem napisania niniejszej książki było dążenie do prezentacji roli hotelarstwa na rynku turystycznym, ukazanie kierunków zmian zarówno w jego systemie zarządzania, jak i rozwoju, głównie wymuszanych przez zmiany zachodzące w jego otoczeniu.

Książka składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale 1 scharakteryzowano istotę hotelarstwa, kryteria klasyfikacji hoteli oraz rolę hotelarstwa w obsłudze ruchu turystycznego. W rozdziale 2 zaprezentowano podstawowe rodzaje współczesnej turystycznej bazy noclegowej. Rozdział 3 prezentuje składniki głównej, cząstkowej usługi hotelowej, tj. usługi zakwaterowania. Kolejny rozdział 4 przedstawia m.in. istotę gastronomii i jej rolę w hotelarstwie, zakres usług gastronomicznych w hotelach i kierunki ich rozwoju. W rozdziale 5 scharakteryzowano główne usługi dodatkowe w hotelach. Rozdział 6 przedstawia specyfikę zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim. Rozdział 7 ukazuje funkcje głównych służb hotelu. Końcowy rozdział 8 prezentuje procesy koncentracji i integracji w hotelarstwie. Praca jest wynikiem wieloletnich zainteresowań naukowych Autora.

Książka jest adresowana głównie do studentów studiów ekonomicznych i wychowania fizycznego, studiujących na kierunku „turystyka i rekreacja”. Pomyślana jest jako opracowanie służące prowadzeniu wykładu z przedmiotu „podstawy hotelarstwa”. Może być także przydatna osobom i menedżerom zarządzającym firmami hotelarskimi.

SKU: 9788320823295
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *