EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych

Stan prawny: 12 września 2022 r. Dostęp online do aktualnych aktów prawnych do 31 grudnia 2022 r.

Zbiór uwzględnia zmiany:

Nową ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.z 2022 r. poz. 1700)

Kodeks karny:

Nowy tekst jednolity z dnia 28.04.2022 r. (Dz.U.z 2022 r. poz. 1138),
1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.z 2022 r. poz. 1855).
Kodeks postępowania karnego:

Nowy tekst jednolity z dnia 13.05.2022 r. (Dz.U.

  • Seria: Teksty ustaw becka
  • Autor: Opracowanie zbiorowe
  • Ilość stron: 1280
  • Wydawnictwo: C.H.Beck
  • Numer ISBN: 978-83-8291-306-4
  • Data wydania: 2022-11-09

Stan prawny: 12 września 2022 r. Dostęp online do aktualnych aktów prawnych do 31 grudnia 2022 r.

Zbiór uwzględnia zmiany:

Nową ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700)

Kodeks karny:

Nowy tekst jednolity z dnia 28.04.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138),
1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855).
Kodeks postępowania karnego:

Nowy tekst jednolity z dnia 13.05.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1375),
1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855).
Kodeks karny wykonawczy:

6.1.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 22),
23.4.2022 r. – Ustawa o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 655),
17.9.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855),
1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855).
Kodeks wykroczeń:

Nowy tekst jednolity z dnia 14.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008),
1.9.2022 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1726),
17.9.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328),
21.9.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1768).
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:

Nowy tekst jednolity z dnia 28.04.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1124).
Kodeks karny skarbowy:

Nowy tekst jednolity z dnia 23.03.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 859),
7.7.2022 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301),
13.2.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2427).
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii:

7.5.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 763),
7.5.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 764),
1.9.2022 r. – Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700),
30.10.2022 r. – Ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812),
1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855).
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:

29.7.2022 r. – Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488),
1.9.2022 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1726).
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
15.2.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 218),
7.3.2022 r. – Ustawa o wyrobach winiarskich z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 24),
1.9.2022 r. – Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700).
Ustawa o opłatach w sprawach karnych:

23.4.2022 r. – Ustawa o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 655).

SKU: 9788382913064
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *