Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce

Książka dotyczy prawnych i etycznych uwarunkowań marketingu. Ma na celu ułatwienie menedżerom odpowiadającym za działania marketingowe podejmowania decyzji w zgodzie z uregulowaniami prawnymi, środowiskowymi oraz etyką, co w konsekwencji powinno prowadzić do wzrostu zaufania do marketingu jako koncepcji działania przedsiębiorstw i poprawy jego społecznego wizerunku….

  • Autor: Radosław Baran;Marciniak Beata;&nbspi inni;Adam Czarnecki;Stefan Doroszewicz;Piotr Miller;Teresa Taranko;M. Miśkiewicz Tomasz;Anna Zbierzchowska;zwiń
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
  • Numer ISBN: 9788326493768
  • Data wydania: 2018-02-26

Książka dotyczy prawnych i etycznych uwarunkowań marketingu. Ma na celu ułatwienie menedżerom odpowiadającym za działania marketingowe podejmowania decyzji w zgodzie z uregulowaniami prawnymi, środowiskowymi oraz etyką, co w konsekwencji powinno prowadzić do wzrostu zaufania do marketingu jako koncepcji działania przedsiębiorstw i poprawy jego społecznego wizerunku. Menedżerowie muszą bowiem nie tylko wykazywać zainteresowanie osiąganiem celów rynkowych, ale także szanować interesy konsumentów, przestrzegać reguł uczciwej konkurencji na rynku i poczuwać się do odpowiedzialności za środowisko naturalne.

W publikacji tej omówiono m.in. uregulowania dotyczące:

bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności za ich wadliwość,
potwierdzania zgodności wyrobów ze standardami za pomocą znaków jakości,
bezpieczeństwa opakowań produktów dla konsumentów i środowiska naturalnego,
możliwości legalnego zabezpieczania niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa (ochrona znaków towarowych, wzorów użytkowych i praw autorskich),
zasad kształtowania cen i ich komunikowania potencjalnym nabywcom,
stosunków między użytkownikami kanałów dystrybucji,
ograniczeń w obrocie niektórymi rodzajami produktów,
warunków oferowania wybranych rodzajów produktów,
komunikacji marketingowej,
ochrony interesów respondentów, badaczy i zleceniodawców odnoszące się do procesu projektowania badań, ich przebiegu i ogłaszania wyników.

Opisano w niej także podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie poszczególnych uregulowań, wskazywane przez organy wprowadzające te uregulowania, oraz formy reakcji konsumentów na niezgodne z uregulowaniami prawnymi działania marketingowe przedsiębiorstw i konsekwencje tego typu reakcji.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla obecnych i przyszłych menedżerów wyższych szczebli. Może stanowić także inspirującą lekturę dla słuchaczy studiów typu MBA, studiów podyplomowych i studiów magisterskich z zakresu marketingu.

Publikacja jest interesującym i wartościowym opracowaniem pod względem poznawczym i praktycznym. Autorzy koncentrują się na uwarunkowaniach prawnych, które nie były dotychczas przedmiotem pogłębionej analizy naukowej.

Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek

Książka stanowi interesujące i kompetentne studium uregulowań działań rynkowych przedsiębiorstw i instytucji w Polsce w rozumieniu prawa krajowego i międzynarodowego, w tym unijnego, a także uregulowań o charakterze norm etycznych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zarządzające marketingiem mogą traktować ją jako swego rodzaju przewodnik po aktach prawnych odnoszących się do tej funkcji biznesowej, wzbogacony fachowym komentarzem. Dydaktycy i studenci znajdą w niej informacje osadzające działania marketingowe w praktycznym kontekście prawnym i kulturowym.

Dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Beata Marciniak – Ukończyła Filologię Romańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Podyplomowych Studiów Coachingu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Trener i ekspert IMMOQEE w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów rozwoju osobistego (motywowanie, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, praca z celem, skuteczne działanie, praca z przekonaniami, moc stawiania pytań, zarządzanie emocjami). Coach przeprowadzanie sesji coachingowych indywidualnych i grupowych.

Dr hab. Teresa Taranko – absolwentka SGPiS, od 1990 roku pracuje w Katedrze Rynku i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1 września 2013 roku kieruje Katedrą Rynku, Marketingu i Jakości w tej Uczelni. Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują: funkcjonowanie rynku, analizę konkurencji, marketing, strategie produktu i marki, prawne aspekty marketingu oraz komunikację marketingową. Prowadzi zajęcia o tej tematyce na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA oraz doktoranckich. Jest autorką ponad siedemdziesięciu artykułów naukowych oraz współautorką kilku książek z zakresu marketingu i strategii marketingowych. Promotorka dwóch prac doktorskich, ponad 250 prac magisterskich i kilkudziesięciu projektów doradczych na studiach MBA. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i obsługi klientów dla takich firm, jak: BMW, Renault, Mercedes, PKO BP i innych. Związana jest także z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie od początku istnienia tej Uczeni. Pracuje tam na etacie profesora w Katedrze Marketingu. Współwłaścicielka rodzinnej firmy usługowej działającej na rynku od ponad trzydziestu lat. Jej hobby to podróże, jazda na nartach, taniec, fotografia cyfrowa. Jak twierdzi, ma umysł i mentalność skażone marketingiem i pracą, w tym także społeczną.

SKU: 9788326493768
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *