Dysortografia 7-8 lat

Autorka ćwiczeń zastosowała efektywną metodę nauki ortografii polegającą na globalnym zapamiętywaniu wyrazów (ortogramów).To sprawdzone rozwiązanie dla dzieci, które znając reguły ortograficzne, wciąż nie potrafią ich zastosować i sprostać wymaganiom edukacyjnym.

Karty polecamy:
– uczniom, u których nauka ortografii tradycyjną metodą reguł nie przynosi efektów;
– dzieciom zagrożonym dysortografią lub dysleksją oraz uczniom, którzy taką diagnozę już otrzymali.

Dlaczego alternatywna metoda?

Wszelkie reguły językowe przyswajamy poprzez abstrahowanie ich z materiału językowego, a więc w sposób nieuświadomiony.Pamięciowe opanowanie reguł ortograficznych tylko w niewielkim stopniu może poprawić poziom ortografii u dzieci z predyspozycjami dysortograficznymi i dyslektycznymi.Gdy dzieci uporczywie, w wyrazach o wysokiej frekwencji, powtarzają błędy w zapisie, należy przypuszczać, że przyczyna tego zjawiska nie leży w braku znajomości zasad.

  • Autor: Agnieszka Bala
  • Ilość stron: 72
  • Wydawnictwo: Wir
  • Numer ISBN: 978-83-65423-40-5
  • Data wydania: 2020-12-16

Autorka ćwiczeń zastosowała efektywną metodę nauki ortografii polegającą na globalnym zapamiętywaniu wyrazów (ortogramów). To sprawdzone rozwiązanie dla dzieci, które znając reguły ortograficzne, wciąż nie potrafią ich zastosować i sprostać wymaganiom edukacyjnym.

Karty polecamy:
– uczniom, u których nauka ortografii tradycyjną metodą reguł nie przynosi efektów;
– dzieciom zagrożonym dysortografią lub dysleksją oraz uczniom, którzy taką diagnozę już otrzymali.

Dlaczego alternatywna metoda?

Wszelkie reguły językowe przyswajamy poprzez abstrahowanie ich z materiału językowego, a więc w sposób nieuświadomiony. Pamięciowe opanowanie reguł ortograficznych tylko w niewielkim stopniu może poprawić poziom ortografii u dzieci z predyspozycjami dysortograficznymi i dyslektycznymi. Gdy dzieci uporczywie, w wyrazach o wysokiej frekwencji, powtarzają błędy w zapisie, należy przypuszczać, że przyczyna tego zjawiska nie leży w braku znajomości zasad. Ponadto, nawet przy bezbłędnym opanowaniu pamięciowym reguł, umiejętność stosowania ich w praktyce nie jest wcale logicznym następstwem. W przypadku dzieci z dysortografią powinno się wykorzystać mechanizmy globalnego, prawopółkulowego zapamiętywania, przypominającego „fotografowanie” słowa.

Jak pracować?

Ćwiczenia nie wymagają uczenia się zasad ortograficznych. Strategie prawopółkulowe dotyczą rzeczowników konkretnych w mianowniku. Wybrane rzeczowniki zostały zebrane w określone grupy semantyczne — najczęściej czytane i zapisywane wyrazy przez dzieci w wieku 7-8 lat. Ortogramy wielokrotnie powtarzają się w różnych typach zadań, co pozwala dzieciom szybko i skutecznie pokonać trudności z prawidłowym zapisem wyrazów. Zapamiętywanie ortogramów oparte jest na zasadzie„prawa pierwszego połączenia”. Dzieci w sposób wzrokowy zapamiętują prawidłowy zapis wyrazu, następnie piszą go po śladzie, przepisują, a na koniec samodzielnie podpisują obrazek.

Metodyka postępowania to:
– kilkakrotnie „fotografuj” wyraz (zapamiętaj go wzrokowo),
– wielokrotnie czytaj wyraz na głos (zapamiętaj jego dźwięk),
-isz po śladzie (zapamiętaj ruch prowadzonej ręki),
– przepisuj wyraz (koordynuj wzrok z ruchem ręki),
– samodzielnie napisz wyraz.
– samodzielnie napisz wyraz.

SKU: 9788365423405
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Dysortografia 7-8 lat”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *