Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych

Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i umiejętności dzieci.

Niniejsza publikacja została przygotowana zgodnie z obecnie funkcjonującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.z 2014 r. poz. 803).

Książka ta jest jedną z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów służących do przeprowadzenia diagnozy rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole.Do kompletu tego należą także:
• A. Tanajewska, R. Naprawa, D. Kołodziejska, Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole.

  • Autor: Alicja Tanajewska,Renata Naprawa,Dorota Kołodziejska
  • Ilość stron: 68
  • Wydawnictwo: Harmonia
  • Numer ISBN: 978-83-7134-737-5
  • Data wydania: 2020-08-24

Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i umiejętności dzieci.

Niniejsza publikacja została przygotowana zgodnie z obecnie funkcjonującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 803).

Książka ta jest jedną z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów służących do przeprowadzenia diagnozy rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Do kompletu tego należą także:
• A. Tanajewska, R. Naprawa, D. Kołodziejska, Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego;
• A. Tanajewska, R. Naprawa, D. Kołodziejska, Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Karty pracy.

Publikacja Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole powstała z myślą o dzieciach kończących edukację przedszkolną i rozpoczynających edukację wczesnoszkolną. Książka z pewnością będzie pomocna w codziennej pracy:
• nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczących dzieci pięcio- lub sześcioletnie;
• nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów;
• pedagogów, psychologów.

Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia:
• programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych;
• programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
• indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka pięcio-, sześcioletniego;
• zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
• planu działań wspierających.

SKU: 9788371347375
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *